– Folk vil ikke umiddelbart tenke at det er med Frp i regjering dere vil få mest gjennomslag for sterkere klimasatsing og flere flyktninger til Norge?

– Våre krav inn i forhandlinger må være uavhengig av hvilken side partiet velger på fredag. Hvis vi ikke får nok gjennomslag på dette må vi vurdere om det er rett å søke andre veier til målet. Men jeg mener det vil bli bedre for klima og flyktninger med blå regjering, sier Martine Tønnessen.

Årsaken er ifølge KrFu-lederen at det vil være lettere å alliere seg med Venstre innenfor dagens regjering enn å bli enig med Ap og Sp med SV utenfor.

De beste allierte

– På asyl- og innvandringspolitikken ser du at Ap nå har foreslått akkurat det samme som Frp. Politikken deres er kliss lik, bare retorikken skiller. Våre beste allierte i denne saken og på klima er på rød side SV og MDG, men de vil stå utenfor regjering. Mens vi kan gå sammen med Venstre i en flertallsregjering, sier Tønnessen.

KrFu-lederen står på Kjell Ingolf Ropstads side i kampen for å få KrF på fredag til å søke samarbeid med Erna Solbergs regjering først. Men hun innser at det ikke blir lett å få gjennomslag for kravene der heller.

– Men Venstre har fått mye gjennomslag på flere kvoteflyktninger og sitter med klimaministeren. Vi kan alliere oss med dem. Det vil bli vanskeligere å få støtte fra Ap og Senterpartiet på sterkere internasjonal solidaritet og klimasatsing, sier hun.

Konkret vil hun at KrF skal løfte følgende krav inn i regjeringsforhandlinger, uavhengig av hvilken side partiet faller ned på:

Klima

 • Norge må gi enda mer støtte til utbygging av fornybar energi i u-land for å unngå at de bygger kullkraftverk, både ved hjelp av Norfund og offentlige midler som kan utløse privat kapital.
 • Oljefondet må åpne for investeringer i unoterte aksjer for infrastruktur.
 • Beslutte fullskala karbonfangst i 2019.
 • Flat karbonskatt på alle utslipp i Norge for å likebehandle alle utslippskilder.
 • Innføre klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser.
 • Varig vern av LoVeSe.

Flyktninger

 • Et mål om human, rettferdig og ansvarlig flyktningpolitikk
 • Endre dagens mottakssystem for enslige mindreårige asylsøkere med et slags fosterhjem der barnevernet har ansvar, etter nederlandsk modell.
 • Gjeninnføre rimelighetsvilkåret som ble fjernet i asylforliket.
 • Fast veiledningsprogram for dem som får avslag på asylsøknaden slik at det blir lettere å håndtere avslag og flest mulig reiser hjem frivillig.
 • Færre endringer i flyktningestatus, i tråd med FNs anbefalinger.
 • Øke antall kvoteflyktninger til 5000 årlig.

Venstre: – Sammen for barnefamiliene

Hun peker på flere felt der hun mener KrF har mest å hente på å samarbeide til høyre.

– Vi og KrF har hele tiden stått sammen om tiltak for barnefamiliene. Det var vi som sikret gratis kjernetid i barnehagene for femåringene, senere gradvis tatt ned til å gjelde fire- og treåringer og nå videre til toåringene. Dette er viktig for KrF, sier Grande.

Hun mener KrF og Venstre også har lang tradisjon for felles holdning til innvandring og behandling av de såkalte asylbarna.

– Husk at vi har fått økt antallet kvoteflyktninger kraftig. Og det tok oss bare dager i samtaler med Frp å sikre asylbarna – som Ap og Sp ville kaste ut. På rød side var det bare SV som støttet oss, sier Venstre-lederen.

Hvem er grønnest?

Grande oppfatter det som om Knut Arild Hareide har signalisert at KrF har mest å hente i miljøsakene ved å samarbeide med venstresiden. Dette irriterer henne kraftig:

– Miljø fremstår ikke som noen hovedsak for Arbeiderpartiet. I aktuelle politikk-dokumenter nevnes miljø først på åttendeplass. På enkelte områder nevnes ikke miljøaspekter i det hele tatt.

Miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet kjenner seg ikke igjen i fremstillingen.

– Jeg tviler ikke på at Trine Skei Grande, i likhet med meg, også har et hjerte for miljøet. Men da er det underlig å tro at man oppnår mer ved å slå seg sammen med Fremskrittspartiet og Høyre. Arbeiderpartiet ønsker en solid klimadugnad nå, langt utover hva vi tidligere har sett. Hvis Trine Skei Grande vil være med på den, så er hun hjertelig velkommen, sier han.

Espen Barth Eide ramser opp en rekke miljøfremstøt fra Ap. Blant annet nevner han at Ap sammen med SV i høst fremmet 37 forslag til konkrete, raske utslippskutt.

– Arbeiderpartiet mener klimapolitikken må være rammen rundt all politikk. Menneskene er i ferd med å tape kampen mot klimaendringene, hvis vi ikke strammer opp politikken mer enn hva vi har gjort til nå. Norge ligger langt bak i forhold til våre nasjonale 2020-mål, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, sier Ap-politikeren.

Vil gjerne være to små

Når det gjelder KrFs mulige inntreden i regjering, sier Trine Skei Grande at hun har ingenting imot å dele på rollen som minstemann i regjering.

– Det ville være dumt om to borgerlige sentrumspartier ikke holder sammen. Det har ikke skjedd før. En borgerlig flertallsregjering av fire partier gir helt andre muligheter enn en mindretallsregjering med sentrum-venstre, sier hun.

– Så erfaringene med å være minst og juniorpartner i Solberg-regjeringen er ikke avskrekkende?

– Vi opplever oss ikke som noen juniorpartner. Erna Solberg er en god sjef som ser alle i samarbeidet. Bare se på gjennomslagene vi har fått. Statsbudsjettet har gode eksempler i klima, miljø og kamp mot barnefattigdom.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs politiske redaktør: –Vi kan få en regjeringskrise som er utløst av KrFs indre krise
Politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim forklarer hvorfor det blir vanskelig for Hareide å gå inn i en Støre-ledet regjering, uansett utfallet på fredag.
04:16
Publisert: