KrF var partiet som i første omgang har hindret Stortinget i vedta nedgradering Riksrevisjonens granskning av regjeringen.

Nå mener KrF at nye opplysninger DN har brakt frem gjør at statsminister Erna Solberg er nødt til å gå inn i saken og sørge for at dokumentene åpnes slik at Stortinget kan ha en åpen debatt om regjeringens manglende sikkerhetsarbeid – et arbeid som ble igangsatt etter at Norge ble rammet av terror 22. juli 2011.

– Regjeringen har fortsatt en mulighet til å stoppe hemmeligholdet, for det fremstår nå som en farse fra regjeringen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Endret innholdet

DN har tidligere publisert innholdet i de graderte dokumentene fra Riksrevisjonen som viser hvordan regjeringen ikke i tilstrekkelig nok grad har fulgt opp vedtak i Stortinget om å beskytte viktige mål i Norge mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.

Dokumentene var fra Riksrevisjonen ment å kunne offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet hemmeligstemplet hele sammendraget med hjemmel i sikkerhetsloven. Departementet ville heller offentliggjøre en versjon der kritikken mot regjeringen, politiet og Forsvaret var dempet og endret.

I DNs fredagsutgave ble det klart at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i brev til Stortinget har skrevet at Forsvarsdepartementets forslag til endringer i Riksrevisjonens dokumenter, ikke var «forankret hos avdelings- eller departementsledelsen.»

«Ukultur»

– Det fremstår som en farse fra regjeringen. Vi mener dokumentet burde vært offentlig. Hvis dette ikke er forankret høyt nok oppe, er ikke det en forklaring på hemmeligholdet fra regjeringen, sier Knut Arild Hareide.

Han viser til at KrF ventet så lenge som mulig med å avklare sitt standpunkt om de skulle slå følge med resten av opposisjonen og lage en særlov som tvang igjennom offentliggjøring, nettopp for at regjeringen på egen hånd skulle nedgradere sammendraget fra Riksrevisjonen. 

– For meg virker dette som en ukultur i Forsvarsdepartementet. Statsråden bør ta en runde med sine egne. KrF mener det bør nedgraderes, men vi mener ikke det er Stortingets jobb å gjøre det. Det mener vi er regjeringens egen, sier Knut Arild Hareide til DN.

Statsministeren

Nå ber KrF-lederen statsministeren å engasjere seg i saken.

– Regjeringen har fortsatt en mulighet til å stoppe hemmeligholdet for det fremstår nå som en farse fra regjeringen.

Knut Arild Hareide viser til at han allerede, gjennom Stortingets spørretime, har spurt Erna Solberg om hemmeligholdet var for å dekke over kritikk. 

– Da svarte hun at det ikke var en god strategi for å dekke over fordi det skapte mer oppmerksomhet enn noe annet gradert dokument de siste ti årene. Men det er etterpåklokskapens refleksjon. Poenget var at dette ble gradert for å unngå oppmerksomhet. Det viste seg å være fullstendig mislykket. Spørsmålet mitt er like godt fortsatt: Valgte regjeringen eller departementet å holde dette gradert fordi de ville unngå oppmerksomhet om kritiske forhold? Jeg mener det fremstår som en dårlig beslutning. Det er tydeliggjort de siste dagene, sier Hareide.

Demper alvoret

KrFs medlem i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, mener regjeringens forsøk på sminking av Riksrevisjonens rapport vil bli viktig i Stortingets behandling av saken.

– Jeg reagerer sterkt på den forskjellen Forsvarsdepartementet oppsummerer Riksrevisjonens rapport på i det ugraderte dokumentet. Det er ikke bra at de velger å dempe alvoret i saken så sterkt som de gjør, sier Grøvan.

Han mener det også er riktig å stille spørsmål ved om statsråd Ine Eriksen Søreide fraskriver seg ansvaret ved å peke på at det ugraderte dokumentet bare er utarbeidet på saksbehandlernivå.

– Dette dokumentet vil bli brukt i debatten i Stortinget. Der kommer vi til å være krystallklare på at regjeringen ikke tar fullt ut ansvar for sakens alvor. Om det er et saksbehandlerdokument er det likevel et uttrykk for et syn som på ingen måte tar innover seg sakens realiteter. Regjeringen har sviktet. Det er ingen tvil om det, sier Grøvan.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide svarer på kritikken fra Hareide i en epost til DN:

«Vi representerer en sektor som har helt spesielle rammebetingelser, både når det gjelder behov for åpenhet og behov for å beskytte sensitiv informasjon. Vi håndterer daglig informasjon som i ytterste konsekvens kan koste liv hvis den kommer på avveier. Vårt mål er å være så åpne som mulig om det vi kan være åpne om, og spørsmål om gradering vurderes alltid nøye.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nord-Korea viser muskler i ny video
Nord-Koreas leder Kim Jong-un var til stede under en militærøvelse tirsdag. Det er den statlige TV-stasjonen KRT som har publisert videoen 28.4.2017 og skal vise en skyteøvelse med tyngre militært materiell.
03:25
Publisert: