Førstkommende helg holder Høyre landsmøte på Gardermoen. Delegatene skal blant annet ta stilling til to forslag der kritikere mener at Høyre ikke ligner på Høyre.

Ett av forslagene er om Høyre vil vurdere å tvinge dagligvareleverandører til å innføre lik pris på samme varer.

Bilimportørenes Landsforening mener et annet forslag som skal opp på landsmøtet «må være et arbeidsuhell».

Daglig leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet, som i sin aktive Høyre-periode var både utdannings- og forskningsminister og arbeids- og administrasjonsminister, er kritisk til begge forslagene.

1 Gleder du deg til Høyres landsmøte?

– Jeg er ikke delegat, men jeg gleder meg til nesten alle landsmøter, fordi jeg syns det er interessant å følge med i norsk politikk.

2 Hvilke temaer på landsmøte ser du mest frem til?

– Det jeg ser mest frem til og håper på, er at norsk politikk igjen skal handle om politikk. Jeg håper at vi får se det gjennom «landsmøtesesongen» nå i vår.

3 To av forslagene som stilles vil av mange bli sett på som «reinspikka sosialisme», økning av engangsavgift på bensin og dieselbiler og forslaget om å utrede et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet i matvarebransjen. Går Høyre mot venstre?

– Selv om jeg er en lykkelig elbil-eier, må jeg medgi at økte avgifter på forurensende biler er langt mer fornuftig enn nullavgifter på elbiler. Men det hadde vært bedre med høyere avgifter på fossile drivstoff enn høyere engangsavgift.

Jeg har liten tro på at forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet i matbransjen vil være noen god løsning. Det har vært prøvd, uten hell, i Frankrike og USA. Det er en fare for at det bare vil gi høyere matvarepriser, samtidig som en slik regulering vil skape et økt kontrollbehov. Jeg er enig i at mangel på konkurranse i dagligvaresektoren er uheldig, men det er i stor grad en konsekvens av importvernet knyttet til norsk landbrukspolitikk. Da bør man se på importvernet, samtidig som Konkurransetilsynet mer aktivt må slå ned på misbruk av markedsmakt og økt konsentrasjon.

4 Har Høyre sluttet å tro på at det er markedet som regulerer prisene?

– Nei, det har jeg overhodet ikke inntrykk av. Men en markedsøkonomi må vedlikeholdes, slik at man sikrer god adgang for nyetableringer, og slik at det ikke oppstår monopoldannelser og markedsmakt som misbrukes.

5 Men trenger nye aktører, som digitale dagligvareleverandører, særordninger for å drive handel?

– Det bør ikke være noe mål for staten å sikre grunnlaget for ett spesielt butikk-konsept, enten det er digitalt eller ikke. Men terskelen for nyetableringer bør være lavest mulig, noe som krever et aktivt konkurransetilsyn og redusert importvern.(Vilkår)

Ferd-Andresen som tegneserieredaktør: – Dette er helsefremmende
Johan H. Andresen har tatt en ukes vikariat som tegneserieredaktør i Egmont. Han mener tegneserier er undervurdert i Norge.
02:29
Publisert: