– Det er ikke de vanlige frontene her, der venstresiden mener noe og høyresiden noe annet, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund (49) i NHO.

Hun snakker om hvordan norske politikere og lobbyister klør seg i hodet mens de forsøker å finne ut hva man skal gjøre med selskaper som Airbnb, Uber og en hel bråte med nye, små selskaper som fosser frem i deres kjølvann.

Applauderer LO-lederen

Dagens Næringsliv har i en rekke artikler skrevet om hvordan delingsøkonomiens inntog gjør at helt nye næringer og bedrifter nå vokser frem i Norge – ofte helt på siden av gjeldende lovverk og regulering. 11. november i år gikk LO-leder Gerd Kristiansen ut i DN og advarte mot at delingsøkonomien kan true hele det norske velferdssamfunnet om man ikke får regulert de fremvoksende bedriftene inn i lovlige former.

– Bekymringen hennes er veldig forståelig. Samtidig er hun veldig tydelig på at vi ikke kan stikke hodet i sanden og at vi må ta inn over oss en annen virkelighet, sier Skogen Lund, og legger til:

– Det første jeg gjorde da jeg leste intervjuet, var å sende henne en entusiastisk sms som sa «Så bra, Gerd!». Jeg syntes det var klokt hva hun sa.

NHO uenige innad

I DN tirsdag 15. desember tok direktør Kristin Krohn Devold (54) i NHO Reiseliv til orde for flere tiltak for å møte Airbnbs fremvekst i Norge.

Devold vil først og fremst ha skattemessig likebehandling mellom Airbnb-utleie og hotelldrift samt kreve at Airbnb oppgir overnattingsstatistikk og at utleiere må rapportere inntekten.

– Vi vil ikke sende 22 tilsyn hjem i hver leilighet, sier Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv. Foto: Gorm K. Gaare
– Vi vil ikke sende 22 tilsyn hjem i hver leilighet, sier Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv. Foto: Gorm K. Gaare (Foto: GORM K GAARE)
NHO Reiseliv er medlem i den europeiske reiselivsorganisasjonen Hotrec. Organisasjonen la i høst frem en rapport der den blant annet foreslår å innføre maksgrense for ikke-kommersiell utleie på seks uker i året og å innføre obligatoriske utleieregistre som gjør det lettere å skattlegge privat boligutleie gjennom selskaper som Airbnb. Devold sier hun stiller seg bak hovedkonklusjonen, men at flere av enkeltforslagene må tilpasses fra land til land og at rapporten «legges til grunn» når NHO jobber videre med å finne ut hvordan den skal møte delingsøkonomien. Rapporten er også blir spilt inn til EUs arbeid med lovregulering av delingsøkonomien.

Devold mener Airbnb med tiden må reguleres på lik linje med hoteller og andre utleiere.

– Vi må begynne med det skattemessige, og vi vil ikke sende 22 tilsyn hjem i hver leilighet. Dette må skje ved at man samtidig forenkler tilsynene for hotellene i dag: Man må på sett og vis møtes på midten. Men når noen leier ut 20 rom kommersielt via Airbnb er det i alle fall så likt hotelldrift at de ulike tilsynene må se på om de skal inn og utvide sitt område, sier hun.

«Airbnb er ikke et hotell»

Det er en annen av Skogen Lunds direktører uenig i:

– Airbnb er ikke et hotell, sier administrerende direktør Håkon Haugli (46) i Abelia, NHOs organisasjon for teknologibedrifter.

Og fortsetter:

– Vi er enige om at innovasjon er noe vi ønsker velkommen; vi er enige om at det trengs regulering; og så er vi nok uenige om hva som er en fornuftig regulering, sier Haugli.

Han mener flere av NHOsReiselivs forslag er fornuftige, men reagerer på rapportens forslag om en maksgrense på uteleie og på Devolds uttalelser om at «de fleste [Airbnb-utleiere] driver svart, men er like skattepliktige som vanlige hotell».

– Jeg setter spørsmålstegn ved premissene for påstanden om at den dominerende delen av delingsøkonomien bygger på svart arbeid. Man må vokte seg for å regulere for unntakene heller enn hovedregelen.

Skogen Lund i midten

Skogen Lund innrømmer at det er intern uenighet om hvordan man skal møte delingsøkonomien.

– Det er klart det er ulike meninger. Jeg vil anta at NHO Reiseliv typisk vil vegre seg mer mot dette, mens en landsforening som Abelia er mer åpen for delingsøkonomien. Det handler om hvem som representerer utfordrerne og hvem som representerer de som blir utfordret, sier Skogen Lund.

Og legger til:

– Jeg befinner meg da sikkert et sted midt imellom.

DN har fått se skisser på hvordan NHO sentralt mener reguleringen av delingsøkonomien må skje stegvis fremover.

– Vi sier at alle selskaper allerede nå må møte et minimum av standarder: De må følge allmenne krav knyttet til skatt, arbeidsforhold, ansvar og sikkerhet, sier Skogen Lund.

Hun vil være forsiktig med ytterligere reguleringer for tidlig, av frykt for å kvele en fremvoksende økonomi.

– Når det går mer tid, kommer vi til et punkt hvor de blir store nok til å underlegges samme regulering som resten av markedet. Jeg skulle ønske jeg kunne si når det blir, men det er vanskelig å si. Snakker vi om år, snakker vi om få år, ett eller to?

– Dere legger opp til at regulering av delingsøkonomien skal skje sammen med dereguleringer av eksisterende næringer?

– Ja. Vi tror løsningen vil måtte innebære en oppmykning og tilpasning av dagens regler. Dette må skje over tid, og løsningen for reguleringsnivå ligger trolig for de fleste bransjen et sted i midten.

– Konkurransetilsynet foreslo for eksempel å fjerne reguleringen som krever at drosje må være hovedvirksomheten din for å få løyve. Støtter du en slik tankegang?

– Ja, det synes jeg er et godt eksempel på en regulering jeg tror må vike.

– Men det blir da en åpning for mer midlertidig arbeidskraft?

– NHO har ikke disse svarene per i dag. Delingsøkonomien gir oss en anledning til å gjennomgå reguleringene innenfor de ulike bransjene, og på den bakgrunn vurdere om reguleringene står seg i møte med ny teknologi, nye tjenester og nye aktører.

LO-lederen sa til DN i november at hun i utgangspunktet ikke vil stille seg bak nye forslag som åpner for mer midlertidig arbeid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.