– Regningen blir i alle fall ikke mindre, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Hans statsselskap har i flere måneder vurdert hvordan den pålagte nedleggingen og stengningen av gruvene bør gjøres mest mulig rasjonelt. Der er det store utfordringer.

I revidert nasjonalbudsjett i vår ble opprydningskostnadene ved de to kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard oppjustert til 2,5 milliarder kroner. Tidlige anslag var på 700 millioner.

Nå venter samfunnet på Svalbard spent på 2019-statsbudsjettet – og signaler om hvor fort pengene kommer og oppryddingen skal skje.

Stramme krav

– Oppryddingen er krevende. Alt fra før 1946 er automatisk fredet. Ellers er det er i prinsippet stramme miljøkrav om at alt i størst mulig grad skal settes tilbake i opprinnelig tilstand fra før ulik utbygging, sier Ertsaas.

Han nevner grus som eksempel: I sin tid ble det importert grus fra norsk fastland til underbygging av veier.

Ifølge Ertsaas kan det med streng og bokstavtro tolkning av de gjeldende miljøbestemmelsene ikke utelukkes krav om å ta grusen opp igjen og sende den tilbake til fastlandet. Han håper det ikke vil skje.

Dobbelt dyrt

I hovedsamfunnet Longyearbyen skal det enn så lenge være gruvedrift. Det er i langt mindre Svea 40 kilometer unna det skal bli stopp i to. Den ene gruven, Lunckefjell, ble åpnet i 2014 til en kostnad på rundt én milliard kroner. Investeringen gir nå kraftig redusert uttelling.

– Det er likevel denne som er minst komplisert å stenge ned, sier Ertsaas.

Det er selve Svea-samfunnet med full infrastruktur som ifølge direktøren vil dra mest stenge- og ryddekostnader. Der er det flyplass, kraftstasjon med store dieseltanker, dypvannskai og bygninger for å innkvartere opptil 350 personer.

Det løper i tillegg nå betydelige kostnader til sikring eller nybygg av boliger i Longyearbyen på grunn av skredfare. Det internasjonale «fryselageret» for frø må utbedres kraftig fordi permafrosten er redusert.

Helst lokalt

Svalbard lokalstyre er det politiske organet på øygruppen. Leder Arild Olsen (Ap) frykter nå en rask nedbygging med bedrifter utenfra engasjert for å gjøre stenge- og ryddeoppgaven effektivt.

– Vi ønsker oss jobben strukket over flere år slik at arbeid og verdiskaping forblir lokalt, sier Olsen.

I det senere har kullprisen steget mye siden beslutningen om først å legge to gruver i «driftshvile», deretter å legge dem ned. Store Norske og direktør Ertsaas mener drift i øyeblikket ville vært lønnsom.

Men hverken lokale eller sentrale politikere har noen tro på at beslutningen om å stenge vil bli omgjort.

– Opprydding etter kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell må gjennomføres uansett, og kostnadene for opprydding kommer uansett avslutningstidspunkt. Med bakgrunn i dette påvirker ikke usikkerhet knyttet til oppryddingskostnadene beslutningen om opphør av kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

DNs kommentator Anita Hoemsnes forteller deg det viktigste du bør vite om mandagens statsbudsjett
02:19
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.