– Dette er en dag jeg har både gledet og gruet meg til, sa kulturminister Trine Skei Grande til representanter fra alle fløyer i norsk kulturliv, som hadde møtt opp til fremleggelsen av kulturmeldingen fredag 23. november på Vega scene i Oslo.

Åpningstalen holdt statsminister Erna Solberg, som trakk frem de to sentrale problemstillingene som ligger til grunn for meldingen.

– Utfordringene med digitalisering og globalisering har utfordret forretningsmodellene innenfor kunst og kultur, og spørsmål om hvor inntektene skal komme fra i fremtiden, sa Solberg.

– Vi må ta vare på det gamle, men samtidig tenke nytt.
Statsministeren oppmuntret til at debatten som skal følge kulturmeldingen er preget av nysgjerrighet og åpenhet, og advarte mot å innta en fastlåst posisjon:

– Vi må unngå de automatiske ryggmargsrefleksene.
Kulturministeren understreker betydningen av en åpen debatt til DN:
– Vi diskuterer taxfree-ordninger og bruker tid på helt andre ting, i et samfunn som egentlig trenger mer kulturdebatt, sier hun.

– I en tid der vestlige demokratier er under press, så må kunst og kultur løftes frem som nødvendig vaksine.

«Kunst er mer enn konsum»

Arbeidet med kulturmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk for fremtiden» ble satt i gang i fjor vår, og Kulturdepartementet har mottatt omtrent 350 innspill fra ulike aktører i kulturbransjen før fristen 15. februar. I forkant av meldingen ble det varslet at den ikke ville behandle noe på detaljnivå, men forsøke å trekke de store linjene.

– Det ideologiske hovedfundamentet er å verne om ytringen, sa Kulturministeren og viste til hvordan det frie ordet er under press fra mange kanter.

Mye av tiden ble likevel viet til rammene rundt kulturen: Hvordan Norge skal løse utfordringer knyttet til finansiering, digitalisering og samtidig verne om det norske. I kulturmeldingen er det blant annet et uttalt mål at man skal få på plass økt privat finansiering av kultur ved tettere samarbeid mellom det private og offentlige.

– Men kunst er mer enn kunder og konsumenter, forsikret Kulturministeren.

Vil ivareta kunstneres rettigheter

Til DN sier Skei Grande at regjeringen skal arbeide for å ivareta kunstnernes rettigheter og livsgrunnlag, og at en egen melding for kunstnere og økonomi er under arbeid.

– Rettigheter skal vi holde på, men vi må også dyrke det vi er gode på, nemlig standardavtaler, sier hun.

– Standardavtaler til kunstnere vil gjøre det lettere å spre kunst på en helt egen måte. Hvis man kjemper imot dette, så har vi sett at kulturen finner andre veier. Jeg er veldig for standardavtaler og veldig for de kollektive avtalene, sier Skei Grande, som understreker at i møte med utfordringene som digitalisering byr på, så skal det være forutsigbart hva kunstnerne tjener.

En av vårens store debatter var om en endring i åndsverkloven, som åpnet for at opphavsrettighetene ble overdratt til oppdragsgiver. Dette kunne medført at en musiker som eksempelvis laget musikk til et tv-program i utgangspunktet ikke var rettighetshaver til denne. Forslaget møtte avstand fra de brede lag i Kultur-Norge, og fikk ikke flertall i storting.

– Vil oppdragsgivere få mer spillerom?

– Nei, jeg er ikke opptatt av det. Jeg er opptatt av at vi skal få tilrettelagt for at kunst kan spres, og da må vi skape gode avtaler.

Fosse, heavy metal og Skam

Under konferansen brukte Skei Grande mye tid til å snakke om internasjonalisering, og hvordan regjeringen gjennom tilskuddsordninger ønsker å få norsk kunst ut, men også lokke internasjonale aktører hit.

Hun kunne likevel forsikre om at vern av det norske språket er et viktig mål for regjeringen. I høst har blant annet Språkrådet tatt et kraftig oppgjør med Kulturdepartementet og regjeringen, fordi de føler seg forbigått i prosesser der store norske selskaper og organisasjoner skifter navn.

Skei Grande fortalte at hun på en tur til Tyskland lærte at flere studenter hadde fått øynene opp for norsk:

– Og grunnene til det var Fosse, Heavy Metal og Skam, sa hun til latter fra salen.

De digitale mulighetene

Som selvutnevnt teknologioptimist brukte Kulturministeren mye tid på å snakke om de digitale problemstillingene som har meldt seg siden forrige kulturmelding i 2003, herunder med strømmetjenester, søkemotorer og åndsverkrettigheter.

– Et stort problem med hvordan vi snakker om digitale løsninger er at vi bare snakker om problemene, sa Kulturministeren, som har sett seg lei på den digitale pessimismen hun tror råder. Av kulturmeldingen fremgår det at regjeringen blant annet ønsker å legge til rette for at man forhandler frem standardavtaler mellom ulike organisasjoner på digital formidling.

– Digitalisering er en fantastisk mulighet. Du kan få tilgang på kunst og kultur du aldri kunne fått ellers, sa en tydelig engasjert kulturminister. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Black Friday-tilbudet som får de unge til å gå bananas med pengene
Samme uskyldige lek mange vil huske fra 70-tallet. Bare at nå er det milliardindustri.
01:06
Publisert: