– Per i dag har vi ingen tilgjengelig flytid. Både vedlikehold og tid til kompetansebevaring spiser opp tilgjengelig flytid, det er rett og slett mangel på timer for å kunne utnytte helikoptrene operativt, sier kommandørkaptein Morten Nyheim Jørgensen i Kystvakten til Fiskeribladet.

Kystvakten har opplevd stadige forsinkelser og bare ett av de nye NH90-helikoptrene i drift. «Det har heller ikke i 2017 vært mulig å etablere en operativ helikopterkapasitet på Kystvaktens fartøy», skriver de i årsoppsummeringen for 2017.

– Dette innebærer at de som ferdes på havet ikke kan regne med at Kystvaktens fartøy har helikoptre som er operative om bord, sier Jørgensen, som håper situasjonen bedrer seg.

Kystvaktsentralen fikk 63.000 henvendelser i 2017, og Kystvakten har vært satt inn i 151 søk- og redningsaksjoner, samt foretatt 64 slep.

Manglende helikopterkapasitet går utover kontroll med fiskefartøyene, som er spredt over et stadig større område og uten helikoptre kan ikke Kystvakten sette kontrollører om bord på båtene.(Vilkår)