Ifølge anslag fra den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet jobber det over 100 mennesker på heltid i hovedstaden med å informere om Norges bistand til fattige land. De jobber i frivillige organisasjoner, men er betalt av staten, i hovedsak gjennom bidrag fra Norad.

Under budsjettbehandlingen ifjor høst ønsket regjeringen å kutte i disse støtteordningene. Utenriksminister Børge Brende argumenterte med at det var viktigere å bruke mer penger på å hjelpe verdens fattige og mindre penger på å fortelle rike nordmenn om dette arbeidet.