Etter at britene sa nei til fortsatt EU-medlemskap, nedsatte regjeringen en interdepartemental arbeidsgruppe for å følge brexit-prosessen.

Vi er «godt i gang med arbeidet» meldte europaminister Elisabeth Vik Aspaker for et par uker siden. I virkeligheten er svært lite gjort, av naturlige årsaker.