Opposisjonen på Stortinget er enig om at vararepresentanter og stortingsrepresentanter ikke skal kunne velges til Nobelkomiteen. Regjeringspartiene protesterer.

Det ble klart etter et møte mellom stortingspresidenten og de parlamentariske lederne i det såkalte valgutvalget på Stortinget torsdag. Regjeringspartiene Høyre og Frp motsetter seg initiativet fra opposisjonen og anklager de øvrige partiene for å åpne for at nye bestemmelser gis tilbakevirkende kraft.

– Flertallet på Stortinget er opptatt av prinsippet som har gjeldt med noen få unntak de siste 40 årene, nemlig at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal sitte i Nobelkomiteen. Om nødvendig må dette prinsippet slås fast gjennom en votering, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Motkandidat

Støre sier partiet hans ikke har planer om å fremme motkandidat mot Carl I. Hagen, som fremdeles er Frps kandidat til Nobelkomiteen.

– Det er ikke ønskelig å fremme en motkandidat. Jeg mener det er et viktig prinsipp at partiene selv har ansvaret for å finne kandidater til Nobelkomiteen. Men det må være snakk om kandidater som oppfyller de krav som Stortinget setter, sier han.

Han varsler at det vil komme et forslag som slår fast at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

– Vi hadde håpet at Frp skulle ta dette signalet og finne en annen kandidat som ikke er vararepresentant. Det har de ikke villet gjøre. Da bør flertallet kunne få dette vedtatt i Stortinget, sier han.

Lex Hagen

Støre sier til NTB at han er åpen for at det kan bli fattet et vedtak i Stortinget som gjør dette helt tydelig før valgkomiteen skal avgi sin innstilling.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi erkjenner at det nå effektivt kan bli satt en stopper for at Hagen velges. Men det er heller ikke entydig klart om det eventuelle stortingsvedtaket blir fattet før Stortinget velger nye medlemmer til Nobelkomiteen før jul.

– Jeg synes dette er veldig uryddig. Men det er etter hvert blitt etablert en praksis som sier at det skal være ett sett med regler for Arbeiderpartiet på Stortinget – og et annet sett med regler for Fremskrittspartiet, sier Limi.

– Vi har hele tiden holdt fast ved at vi ikke ønsker en egen Lex Hagen med tilbakevirkende kraft, men imøteser gjerne en diskusjon om et nytt regelverk framover, sier Høyres Trond Helleland.(Vilkår)

Rett hjem til Nobel-bråk
Carl I. Hagen landet tirsdag på Gardermoen etter en kort ferietur i sitt andre hjemland, Spania. Torsdag blir det trolig klart om opposisjonen på Stortinget lykkes i å hindre den tidligere formannen i Frp i å bli valgt som medlem i Nobelkomiteen.
01:19
Publisert: