20 år etter at forrige stortingsmelding om ungdomspolitikk ble lagt fram, er det ifølge Helleland på tide at det utformes ny, gjennomgripende politikk for ungdom.

Barne- og likestillingsministeren legger vekt på at ungdommenes hverdag ser helt annerledes ut nå enn for 20 år siden.

– I siste ungdomsmelding var det skoler uten tilgang til internett, og sosiale medier var ikke nevnt. Vi må forstå hvordan dagens unge lever livene sine, med mulighetene og utfordringene det gir, og vi må utforme en politikk som legger til rette for det gode ungdomsliv, sier Helleland.

300 innspill

Den nye stortingsmeldingen for unge, som skal gjelde alle unge mellom 13 og 25 år, vil derfor ta opp en rekke temaer, deriblant ungdommers engasjement, demokrati og at alle har like muligheter. I tillegg vil meldingen se på flere sentrale sider ved ungdommenes hverdag i dag – det vil bli sett på den digitale hverdagen, helse, stress og press, ensomhet og mobbing, hatkriminalitet og vold.

Når den nye stortingsmeldingen skal utformes, er ungdommenes stemme viktig. Barne- og likestillingsministeren har derfor reist rundt for å møte unge i ulike livssituasjoner og i deres miljø, og hun har blant annet fått 300 innspill fra ungdom gjennom nettsiden ung.no.

Meldingen skal etter planene bli lagt fram for Stortinget høsten 2020.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Eldre sprer mest falske nyheter på Facebook
02:40
Publisert: