Høyre går nå inn for å fjerne dagens aldersgrense på 72 år helt, altså tidspunktet for når en arbeidsgiver kan si opp en person uten å måtte gi noen nærmere begrunnelse.

Partiet vil «fjerne aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, og erstatte det med en individuell vurdering», lyder vedtaket fra partilandsmøtet forrige uke.

Dette vekker sterke reaksjoner hos tradisjonelle Høyre-støttespillere – arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke.

– Høyre-vedtaket er elendig, helt unødvendig og kan virke imot hensikten om å få flere til å stå lenger i arbeid, sier Inger Lise Blyverket, direktør for politikk og forhandling i Virke.

Hun viser til at bedrifter i privat sektor kan avtale bedriftsinterne aldersgrenser, om enn ikke lavere enn 70 år.

– Kontraproduktivt

Blyverket frykter at Høyre-forslaget i virkeligheten vil føre til at flere enn før går av ved 70 år.

– Husk at det i dag er en rett, men ingen plikt til å si opp ansatte ved fylte 72 år. Å fjerne 72-årsgrensen kan da virke motsatt og bli direkte kontraproduktivt. Flere bedrifter enn nå kan komme til å innføre en bedriftsintern 70-årsgrense hvor alle må gå fordi de frykter konsekvensene av å fjerne 72-årsgrensen, sier Blyverket.

Av samme grunn mener Blyverket det kan bli vanskelig for eldre å få jobb, og i tillegg kan den såkalte rettstilstanden bli uklar.

– Det kan bli mange konflikter. For hvem skal ha det siste ordet i de individuelle vurderingene Høyre ønsker, spør Virke-direktøren.

Hun mener det ville være mye mer effektivt om partiet hadde gått inn for å angripe de mange særaldersgrensene i norsk arbeidsliv.

Feil medisin

Ifølge SSBs statistikk er rundt 10 prosent av dem mellom 72 og 74 år i jobb.

Arbeidslivsforskere mistenker dessuten at mange av disse er selvstendig næringsdrivende som uansett ikke påvirkes av aldersgrenser for ansatte.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO har rykket ut mot Høyre-forslaget og kalt det «feil medisin» å fjerne 72-årsgrensen.

Dette vil påvirke et marginalt antall ansatte og kan virke mot Høyres hensikt om å holde flere i jobb, mener arbeidsgiverorganisasjonen.

– Den største utfordringen i dag er alle dem som slutter i perioden mellom 60 og 70 år. Det er der innsatsen bør legges inn, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

I likhet med Virke påpeker hun at ingenting nå hindrer fortsatt arbeid etter fylte 72 år dersom arbeidsgiver og ansatt er enige om dette.

Melsom er også enig i at Høyre-forslaget kan medføre at flere ender opp med avtaler som avslutter arbeidsforholdene ved 70 år.

– Dessuten kan det redusere mobilitet og muligheten for å få jobb for de yngre seniorene. Vi spør oss også om hvorfor Høyre vil fjerne grensen før virkningen av utvidelsen av aldersgrensen fra 70 til 72 år i 2015 er utredet, sier Melsom.

Forsvar

Høyres Heidi Nordby Lunde er andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité og partiets talskvinne.

Hun forsvarer Høyre-vedtaket tross den tunge motstanden fra arbeidsgiverorganisasjonene.

Høyres Heidi Nordby Lunde avviser kritikken fra Virke og NHO.
Høyres Heidi Nordby Lunde avviser kritikken fra Virke og NHO. (Foto: Linda Næsfeldt)

– Vårt forslag handler om stillingsvernet. Det er rimelig at de over 72 også får en saklig begrunnelse for oppsigelse. Mange av dem har både kompetanse og lyst til fortsatt arbeidsinnsats, sier Lunde.

Hun mener arbeidsmiljøloven uansett ikke vil bli noen sovepute som beskytter dem som gjør en for dårlig jobb.

– Jeg kan kanskje forstå frykten for flere konflikter, særlig fra arbeidsgivere som ønsker å svekke arbeidsmiljøloven. Men når organisasjonene sier Høyre-vedtaket får marginal betydning, skjønner jeg ikke det store oppstyret. Alle er jo enige i at det er viktig å få folk til å stå lenger i arbeid, sier Lunde.(Vilkår)

Marc Zuckerberg ville ikke avsløre privat informasjon
Mark Zuckerberg ble presset på privat informasjon i en utspørring i Senatet i den amerikanske Kongressen, etter avsløringer om at Cambridge Analytics har brukt informasjon fra millioner av Facebook-kontoer i den amerikanske valgkampen.
00:39
Publisert: