Bokbransjens unntak fra konkurranseloven bør ikke videreføres, mener Konkurransetilsynet. «Opphev Bokavtalen!», skriver konkurransedirektør Lars Sørgard i en kronikk i onsdagens Dagens Næringsliv.

Gitt den omstillingen næringen nå står overfor, er det særlig viktig at forlag og bokhandlere står mest mulig fritt i kampen om å vinne lesere, mener Sørgard.

Bokavtalen gir høyere priser på bøker.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å forlenge dagens unntak fra konkurranseloven for bokbransjen i ytterligere to år til ut 2018.

– Forleggere og bokhandlere bør stå fritt til å konkurrere om leserne på pris slik regelen er i de fleste andre næringer. Tilsynet mener at bokbransjens unntak fra konkurranseloven ikke bør videreføres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en kommentar.

Han mener bokavtalen gir uheldige konkurransemessige utslag. 

- Svak konkurranse vil føre til høye priser, noe som spesielt påvirker midlere og lave inntektsgruppers muligheter til å kjøpe ny litteratur. I den grad det er behov for kulturpolitiske grep som sikrer mangfold, kan dagens mange målrettede tiltak forsterkes og i enda større grad rettes inn mot forfattere og lesere, skriver Konkurransetilsynet på sin egen nettside.

Les hele kronikken fra Konkurransedirektøren her: Opphev Bokavtalen!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.