I Palestina-spørsmålet er fagbevegelsen  hardere i klypen enn Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Flertallet på LO-kongressen vedtok at LO heretter skal arbeide «for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel».

Boikotten er ment å skulle fungere som virkemiddel for å få en palestinsk stat så fort som mulig, og for å få en slutt på Israels annektering av palestinsk land og blokade av Gaza.

Formuleringen ble under LO-kongressen vedtatt med 197 mot 113 stemmer.

LO-lederen tapte

Den nyvalgte LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen og resten av ledelsen stemte mot forslaget, men tapte mot et klart flertall.

—Vi har et langvarig og godt forhold til palestinsk fagbevegelse. Så har det vært litt uenighet om hvordan man best kan bidra til å få slutt på okkupasjonen. Det lever jeg godt med, sier Gabrielsen.

Ledelsens og flertallet i redaksjonskomiteens noe mer moderate Palestina-forslag ba om anerkjennelse av en palestinsk stat, og at Oljefondet og andre oppfordres til å kutte økonomiske relasjoner med selskaper som driver aktivitet på okkuperte områder.

LO har i en årrekke gått inn for anerkjennelse av en egen palestinsk stat og FN-medlemskap for denne. Arbeiderpartiet har nølt, men i 2015 gikk også Aps Jonas Gahr Støre inn for en stats-anerkjennelse. Forskjellen på LO og Ap er når det skal skje: 

Støre bekreftet onsdag at han vil bruke tid og diplomatiske prosesser for å finne et gunstigste tidspunkt.

–Og vi skal pushe på, sa avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen. 

... og vant

De øvrige stridsspørsmålene loste derimot Gabrielsen hjem som han ville.

På forhånd var det ventet strid om Norges tilslutning til EØS-avtalen, men LO-kongressen gikk inn for å hegne om avtalen etter heftig diskusjoner.

Fri handel sto mot en fløy som la størst vekt på at EU-direktivene gjennom EØS «overkjører» norske tariffavtaler og internasjonale konvensjoner i arbeidslivet.

Kompromisset fra redaksjonskomiteen sier ja til EØS, men understreker at fagbevegelsen må benytte seg av mulighetene til å påvirke det de ikke liker.

LO-kongressen kopierte ikke overraskende Aps tidligere vedtak om å åpne for konsekvensutredning av området Nordland 6, mens resten av Lofoten, Vesterålen og Senja så langt skal skjermes for all petroleumsvirksomhet.  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: