Når stortingsflertallet senere torsdag avviser Rødts forslag om folkeavstemning og sier nei til en utsettelse stemmer Arbeiderpartiet mot sine rødgrønne partnere og sammen med regjeringspartiene og MDG. Det blir flertall for norsk tilslutning til energibyrået Acer.

Støre sier han er forhindret fra å delta i stortingsdebatten, men han har uansett et budskap til kritiske røster i LO, AUF og på grasrota i eget parti:

– Arbeiderpartiet ville ikke på vilkår inngått en avtale som svekket nasjonalt eierskap, suverenitet og styringsrett over våre naturressurser. Dette har ligget i vår historie siden vannkraften ble underlagt konsesjonslover, poengterer han overfor NTB.

– Lite opplysende

Senterpartiet frykter høyere strømpris og tøffere tider for kraftkrevende industri. Rødt mener Ap tar side med kraftbransjen og faller industrien, fagbevegelsen og egne folkevalgte i ryggen. Fra SV kommer påstanden om at Norge avgir suverenitet på et helt sentralt område ved å slutte seg til det som beskrives som EUs energiunion.

Støre kobler på sin side partienes motstand med ønsket om å si opp EØS-avtalen.

– De bruker også denne saken for å få Norge ut av EØS, hevder Støre. Han sier det er sterke følelser i sving.

– Noen ønsker å framstille det som om vi avgir eierskap og kontroll over norske kraftressurser. Det er feil. Deler av debatten har vært lite opplysende for å si det sånn.

– Mener du at LO, AUF, flertallet av Aps fylkeslag og over 100 ordførere har misforstått hva denne saken egentlig dreier seg om?

– Nei, det mener jeg ikke. Deres argumenter har tvert imot vært førende for de krav Arbeiderpartiet har stilt og fått gjennomslag for.

– Store endringer

Støre viser til de åtte «ufravikelige» kravene som Aps landsstyre har stilt i sakens anledning. Han mener selv at alle krav er innfridd, noe motstanderne betviler. Selv langt inn i fagbevegelsen er det skepsis til hvor langt garantiene egentlig går.

Konkret er det frykt for at den planlagte kabelen North Connect mellom Norge og Skottland vil bli bygd før erfaringene fra de andre kablene er høstet. Det vil føre til høyere strømpriser og svekkede konkurransevilkår for norsk industri, hevder kritikerne.

– De som kommer med skremsler burde være ærlige nok til å innrømme at veien hadde ligget åpen for North Connect uten den avtalen som vi nå har inngått, parerer Støre.

– Vi har fått til en endring av blå energipolitikk som få kunne drømme om. Vi presser gjennom en endring i energiloven som innebærer at alle kabler i framtiden skal eies og drives av det offentlige. I tillegg skal nye kabler være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det må høstes erfaringer med eksisterende og planlagte kabler, fortsetter han.

– Flertall er flertall

Støre viser til uttalelsene fra statsminister Erna Solberg (H) på Facebook onsdag.

– Der bekrefter hun at det skal høstes erfaringer av eksisterende kabler og kabler som er under bygging, før det blir snakk om å gi en ny konsesjon. Det er først langt ut på 2020-tallet at spørsmålet om North Connect skal bygges eller ikke, blir aktuelt, hevder han.

– Og lenge før det er det avklart at kabler skal eies og drives av det offentlige. Dermed blir det ingen North Connect-kabel, påstår han.

Støres forsikringer til tross, da stortingsgruppa tirsdag behandlet saken ble et forslag om å utsette den stemt ned med knapp margin. Ap-veteran Martin Kolberg og tidligere nestleder Trond Giske er blant dem som ønsket utsettelse.

– Det var en grundig og opplyst debatt, og et flertall gikk inn for vedtak. Et flertall er et flertall. Å utsette denne saken ville ha bidratt til mer usikkerhet og ytterligere mobilisere dem som er motstandere av EØS-avtalen, fortsetter han.(Vilkår)