– Ja, det kan antagelig bli enklere med et fornuftig kompromiss som tillater konsekvensutredning i deler av Lofoten/Vesterålen med Venstre i regjering. Nå må det skje noe, sier Alfheim i IndustriEnergi-forbundet.

Han er frustrert over fire stortingsperioder med fullstendig lokk på alle planer om oljeaktivitet i området industrien selv ser som mest lovende.

–Det er nå det må skje noe dersom aktivitet og inntektsnivå skal beholdes etter 2025. Åpning i Barentshavet Sør-Øst er kanskje ikke svaret. Der ble det nå boret en lite lovende brønn, sier Alfheim.

Han minner om at forvaltningsplanen for de sterkt omstridte områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja uansett skal revideres i kommende stortingsperiode. I nær 20 år har det vært bredt politisk flertall av Ap, Frp og Høyre for konsekvensutredning og mulig senere utbygging i Lofoten-Vesterålen. Men begge siders regjeringer har hele tiden har vært stoppet av de ulike regjeringers «lillebrødre» og alliansepartier.

Alfheim tror altså kompromiss om en mellomløsning kan rykke nærmere med Venstre og eventuelt KrF ansvarliggjort og innenfor i regjering.

– For eksempel et kompromiss med de vernesonene som er foreslått, og med mulighet for konsekvensutredning andre steder, sier Alfheim.

Han får støtte for å få i gang med konsekvensutredning fra leder Jørn Eggum i Fellesforbundet - et annet av LOs store industriforbund.

– Skal Venstre og eventuelt KrF med i regjering, regner jeg med at Høyre og Frp står ved sine løfter i valgkampen, sier Eggum

KrF-topp: – Ikke mulig å regjere med Frp

Det er Arbeiderpartiet som tidligere har foreslått å unnta 50 kilometer rundt Lofotodden og hele Vestfjorden fra enhver petroleumsvirksomhet mot å åpne for aktivitet i andre av regionene i Lofoten, Vesterålen og uten for Senja.

Drømmerier

Venstre gjør det imidlertid klinkende klart at kravet – med eller uten regjeringsplass – fortsatt er full stans. Venstre har ikke noe å gi i kompromissforhandlinger.

Både Høyre og Fremskrittspartiet vet godt hvor viktig Lofoten, Vesterålen og Senja uten oljeaktivitet er for Venstre. Jeg legger til grunn at resultatet ikke blir noe dårligere denne gangen enn sist, sier Venstre-nestleder og leder av Stortingets Energi- og miljøkomité Ola Elvestuen.

Han presiserer at dette kravet gjelder uavhengig av samarbeidsformer fremover. Andre Venstre-kilder kaller IndustriEnergis mål drømmerier og ønsketenkning.

Motsatt.

Den mindre yrkesorganisasjonen Lederne med 17 0000 medlemmer har samme mål som IndustriEnergi, men motsatt syn på metoden.

Lederne anbefaler Høyre og Frp til på det sterkeste å regjere alene fra sak til sak fordi fortsatt petroleumsvirksomheten er avgjørende viktig for Norges fremtid de neste tiårene.

– Vi har ikke råd til å gå inn i fire nye år der spørsmålet om åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja risikerer å bli forhandlet vekk av et politisk mindretall, heter det fra Lederne.

Tautrekking

Statsminister Erna Solberg kommer tilbake til Norge fra et kort opphold ved FN i New York midt i kommende uke. Deretter er det forventet at samtaler og tautrekking mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om samarbeidsformer fremover vil gå i gang for fullt. Fullstendig bom for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen inngikk i avtalen mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF for fireårsperioden som nå straks er avsluttet. (Vilkår)