Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og sentrale senterpartipolitikere har offentlig tatt til orde for å kansellere den inngåtte tiårsavtalen med flyselskapet Babcock om å drive ambulansetransport med fly. Babcock vant anbudskonkurransen over dagens operatør Lufttransport og skal overta oppdraget fra 2019.

Å gå fra Babcock-kontrakten var Ap- og Sp-kravet til å løse situasjonen som har oppstått i ambulanseflytjenesten i Nord-Norge. Lufttransport er blitt rammet av akutt mangel på piloter, og tjenesten har vært amputert.

Kaoset oppsto da pilotene hos dagens operatør ikke ble enige om vilkårene for å gå over til Babcock. I Ap og Sp tok flere også til orde for å forlenge avtalen med Lufttransport. Helseministeren advarer mot forslaget.

Mener det er dyrt og ulovlig

– Anbudsprosessen og innholdet i den inngåtte kontrakten med ny ambulanseflyoperatør er så vidt jeg kan se, helt i tråd med god praksis og gjeldende lovverk. Det er heller ingenting i Babcocks opptreden som kan gi grunn til å skrote kontrakten, sier Bent Høie (H).

Statsråden viser til at konkurransetaper Lufttransport har klaget kontraktstildelingen til Babcock inn for retten tidligere.

– Klagen ble avvist i Salten tingrett, sier helseministeren.

Dersom anbudsprosessen og inngått kontrakt er uten feil, tar statsråden det for gitt at det kan komme store erstatningskrav fra Babcock mot staten hvis kontrakten brytes.

– Det helt åpenbart. Det vil få økonomiske og juridiske konsekvenser. Selskapet har bestilt et jetfly og ti andre fly. Babcock har også ansatt folk, sier Høie.

Høie avviser også opposisjonspartienes forslag om å forlenge den nåværende avtalen med Lufttransport for å løse de aktuelle problemene i Nord-Norge.

– Det vil være lovstridig. Dette kan ikke skje uten å utlyse nytt anbud. Gjøres det likevel, brytes loven om offentlige anbud som Stortinget har gitt, sier han.

Fastholder kritikken

Sent onsdag rykket Babcock ut med et utspill om at alle Lufttransport-piloter skulle tilbys jobb hos den nye operatøren. Betingelsene er ikke klare.

– Jeg forventer å få til et møte i løpet av kommende uke, sier Norsk Flygerforbunds leder, Yngve Carlsen.

Hverken Ap eller Sp vil uansett legge bort kritikken mot prosessen.

– Babcocks siste jobbtilbud er et steg på veien og langt på vei en innrømmelse at det burde vært en virksomhetsoverdragelse. Dersom staten opplever at alle forutsetninger i Babcocks anbud ikke er oppfylt, bør staten vurdere å avslutte kontrakten selv om det medfører kostnader, sier Sps Arnstad nå.

Arbeiderpartiets helsetalsperson, Ingvild Kjerkol, fastholder misnøyen med anbudsprosessen og tildelingen av ny flyambulansekontrakt – også etter Babcock-tilbudet.

– Så innser vi at det kan medføre kostnader å gjøre endringer. Men situasjonen fra dag til dag medfører også kostnader – man mobiliserer Forsvaret og ber den nye operatøren stille med fly. Nå har dessuten flere personer meldt seg inhabile. Det sentrale er likevel at livsviktig ambulanseflytjeneste er i drift, sier Kjerkol.

Mulig erstatningskrav: 300 mill.

Juristene Harald Alfsen og Andreas Hjortland i selskapet Inventura as antyder overfor DN at et erstatningskrav på 10 til 15 prosent av kontraktssum eller rundt 300 millioner kroner kunne være sannsynlig hvis Babcock ble sparket ut uten at det forelå noen brudd på betingelsene i inngått kontrakt.

Helseminister Bent Høie skal tirsdag 15. mai gi Stortinget en egen orientering om flyambulansesaken og -utviklingen. Opposisjonspartiene vil nå avvente denne før de går videre og det eventuelt kommer politiske ekstrarunder. (Vilkår)

OL-gullvinneren snuser på karriere i finans
- Man må være litt rar for å få til ting. Trainee Johannes Høsflot Klæbo om livet etter skikarrieren
02:39
Publisert: