– Jussen er klar. Et rimelighetskrav følger folkeretten. Praksisendringen er således i strid med folkeretten. Det må skyldes manglende kunnskap at de fortsatt står på sitt, sier professor Mads Andenæs til Dagsavisen.

Han viser til regjeringens endring i utlendingsloven, som fikk støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Andenæs mener endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse, har økt kraftig det siste året.

En midlertidig tillatelse betyr at de kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18, skriver avisen.

-Uansvarlig å villede slik

Andenæs kaller politikken både ulovlig og ubarmhjertig.

– For meg er det uansvarlig av Justisdepartementet å villede Stortinget slik, sier han.

– Jeg reagerer kraftig på Andenæs' kritikk av embetsverket i Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg kan forsikre om at embetsverket har høy faglig integritet og sørger for eventuelle motforestillinger, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i et svar til avisen.

Han tilbakeviser at regjeringens politikk bryter med folkeretten. Brein-Karlsen understreker at dersom henvisning til internflukt anses utrygt på grunn av fare for forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, vil man ikke bli returnert.(Vilkår)

Kaos da Listhaug besøkte Rinkeby
Innvandringsminister Sylvi Listhaug besøkte drabantbyen Rinkeby utenfor Stockholm med stort presseoppbud på slep.
01:00
Publisert:
Listhaug tok med Danmarks integreringsminister på tur til Grønland i Oslo
Her lærte de to ministerkollegene om politiets arbeid med å bekjempe kriminaitet blant personer uten oppholdstillatelse. Nå ser Listhaug til Danmark, og vil nekte såkalte hatpredikanter adgang til Norge.
01:12
Publisert: