Ledighetskrangelen mellom Arbeiderpartiet og regjeringen har blusset opp igjen. I løpet av de siste månedene har arbeidsledigheten falt ned til laveste nivået på ti år, og flere økonomer friskmelder nå arbeidsmarkedet.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik vil ikke stille samme diagnose. Til DN sa hun at regjeringen har gjort en for dårlig jobb, og at det ikke er bra nok at en tredjedel av de i yrkesaktiv alder står uten jobb.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier til DN at regjeringen har gjort en for dårlig jobb, og at det ikke er bra nok at en tredjedel av de i yrkesaktiv alder står uten jobb.
Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier til DN at regjeringen har gjort en for dårlig jobb, og at det ikke er bra nok at en tredjedel av de i yrkesaktiv alder står uten jobb. (Foto: Javad Parsa)

Det får regjeringspartiene til å reagere.

– Tajik og Arbeiderpartiet bør ta seg tid til å se på fakta og glede seg over at tiltakene regjeringen har tatt, åpenbart har hatt god og effekt, sier Frps Erlend Wiborg, som er leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Andre nestleder i samme komité, Heidi Nordby Lunde (H), reagerer også:

– Ap er i overkant friske i sin kritikk av regjeringen når de skryter på seg å ha skapt flere jobber i privat næringsliv enn regjeringen Solberg.

Ap er i overkant friske i sin kritikk av regjeringen når de skryter på seg å ha skapt flere jobber i privat næringsliv enn regjeringen Solberg
Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant

100.000 flere har fått jobb

Uenigheten mellom Ap og regjeringspartiene er akkurat den samme som før valgkampen i 2017.

– Hadia Tajik kan ikke ha fulgt med i timen. Arbeidsledigheten har gått betydelig ned, og er nå på et lavere nivå enn på nesten ti år, sier Wiborg.

Regjeringspartiene viser til at arbeidsledigheten er lav, noe som betyr at det er få som søker jobb. Ap viser til at en lavere andel av befolkningen enn før er i arbeid, noe som kan forklares med at de som står uten jobb, ikke er aktive jobbsøkere. Det kan være at de er uføretrygdet, går på arbeidsavklaringspenger, eller at de har falt ut av systemet.

Den eneste forskjellen fra 2017 er at arbeidsmarkedet har bedret seg drastisk. Slik DN har omtalt, har rundt 100.000 flere kommet i jobb siden 2016.

– Antall sysselsatte har økt jevnt siden 2016, med om lag 1,5 prosent hvert år: Det er godt over gjennomsnittet de siste 20 årene. Sysselsettingsandelen har også økt raskere enn befolkningsveksten, sier Wiborg.

På Aps vakt

Wiborg nevner flere eksempler på tiltak han mener har skapt flere arbeidsplasser. Han viser til at jobbveksten var på ti prosent i 2018, og at en tredjedel av de nye jobbene kom i nystartede bedrifter.

– Store deler av oppgangen i antall lønnstagere har kommet i privat sektor, og over halvparten av veksten har kommet blant innvandrere bosatt i Norge, sier han, og legger til:

Andelen sysselsatte økte kraftig frem mot finanskrisen, mens Arbeiderpartiet satt i regjering. En viktig grunn til at flere kom i jobb, var at det var full fest i norsk økonomi. Sysselsettingsandelen nådde toppen i 2008, og den kraftigste nedgangen var under finanskrisen, mens Ap fremdeles satt i regjering.

– Ap er i overkant friske i sin kritikk av regjeringen når de skryter på seg å ha skapt flere jobber i privat næringsliv enn regjeringen Solberg, sier Heidi Nordby Lunde (H).
– Ap er i overkant friske i sin kritikk av regjeringen når de skryter på seg å ha skapt flere jobber i privat næringsliv enn regjeringen Solberg, sier Heidi Nordby Lunde (H). (Foto: Øyvind Elvsborg)

«Aps politikk har presset ut nordmenn»

Lunde peker på at store deler av veksten i sysselsetting i perioden da Ap satt i regjering, kom blant innvandrere.

– De arbeidsplassene som ble skapt gikk i hovedsak til arbeidsinnvandrere som fortrengte norsk arbeidskraft og drev ned sysselsettingsandelen, sier Lunde.

Arbeidsinnvandringen tok seg kraftig opp fra 2004, og SSB har regnet på at arbeidsinnvandrere har stått for 60 prosent av de jobbene som ble skapt fra 2002 til 2012. Også en rapport fra Frischsenteret som ble publisert tidligere i år konkluderte med at arbeidsinnvandring har presset fattige norskfødte ut av arbeidslivet.

– Aps politikk har skjøvet nordmenn ut av arbeidsmarkedet, og det er disse folkene vi prøver å få tilbake nå, sier Lunde.

«Det går dårlig med Ap»

Lunde sier at hun er enig i at sysselsettingen bør opp, noe som er grunnen til at regjeringen har lansert inkluderingsdugnaden. Samtidig tar hun høyde for at demografiske forhold gjør at sysselsettingsandelen kanskje ikke vil bli så høy som tidligere, slik flere økonomer mener.

– Hva tenker du om at Ap argumenter på denne måten, når arbeidsmarkedet er så bra som det er nå?

– Jeg tror de argumenterer slik fordi det går ganske dårlig med Arbeiderpartiet, og at de derfor trenger å være skarpe i kritikken mot regjeringen. De må gjerne fortsette med det, men jeg ser ikke at de kommer med bedre løsninger selv, sier hun, og viser blant annet til at Ap ønsker å øke skatter og avgifter for næringslivet, noe hun mener vil gjøre det vanskeligere for næringslivet å skape jobber. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.