Tidligere denne uken gikk det rykter om forhandlinger mellom USA og Kina, men natt til torsdag slapp president Donald Trump nok en bombe i handelskrigen.

I juli ba han handelsdepartementet om å forberede en straffetoll på ti prosent på kinesiske importvarer til en verdi av 200 milliarder dollar. Nå foreslår han å øke tollsatsen til 25 prosent.

Porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, tror dette vil ramme amerikanske forbrukere.

– I handelskrig er det forbrukerne som er taperne, sier Chen.

Brus med smak av handelskrig

Varselet om opptrapping skjer idet både næringslivet og forbrukerne i USA begynner å merke de første effektene av handelskrigen på kroppen. Forrige uke sa Coca-Cola at de ville øke prisene, noe som er svært uvanlig i midten av året.

Coca-Cola bruker aluminium i brusboksene sine, og sier at det er de økte aluminiumsprisene som er årsaken til at de nå skrur opp prisene.

Prisen på både stål og aluminium har økt kraftig de siste månedene etter at USA innførte toll på stål og aluminium i mars i år. Det har fått både bobilprodusenten Winnebago og Polaris, som blant annet produserer vann- og snøscootere, til å øke prisene på sine varer.

De tre store amerikanske bilprodusentene General Motors, Ford og Fiat Chrysler rammes både av økte metallpriser og av kinesisk hevntoll. De har fått hard medfart på børsen etter at alle tre advarte om at de blir rammet av handelskrigen i sine kvartalsrapporter forrige uke.

Tar tid før forbrukerne rammes

Den første runden med straffetoll på kinesiske importvarer til en verdi av 34 milliarder dollar ble innført 6. juli, og rettet seg mot varer som flymotorer, løftekraner og en rekke andre industrikomponenter.

En oversikt fra Piterson Institute for International Economics viser at kun én prosent av den første runden med toll på kinesiske varer rettet seg mot konsumvarer.

Tollene som blir innført i september, dersom Trump får det som han vil, vil i mye større grad rette seg mot varer som amerikanske forbrukere kjøper, som mobiltelefoner, datamaskiner, møbler og matvarer.

Olav Chen forklarer at kinesiske produsenter i verdikjeden har presset ned prisene på klær og sko mobiltelefoner og på generell basis. Derfor vil forbrukerne merke de nye tollsatsene godt.

– Sånne ting skjer ikke over natten, prisene øker ikke i butikkene over natten. Det vil igjen kunne påvirke inflasjonen, men ikke før på seks til tolv måneders sikt, mener Chen.

Kina kan ikke stole på valutaen

Nordea Markets sjefanalytiker i Asia, Amy Yuan Zhuangi, skrev i en rapport tidligere i sommer at de neste runde med toll kan påvirke prisveksten i USA, og dermed også rentepolitikken. Dette er Chen enig i.

– Høyere inflasjon i en økonomi som er allerede er sterk og hvor lønnsveksten er stigende, vil føre til flere rentehevinger. Det vil ramme både husholdninger og bedrifter, men sånne ting tar tid, sier han.

Chen trekker frem et annet poeng, nemlig at dersom USA før skal begi seg ut i en handelskrig, så er dette et bra tidspunkt.

– Trump bruker sin styrke, at amerikansk økonomi nå er så sterk. Det gjør at de kan tåle noen mottiltak, sier Chen.

For Kina er situasjonen ikke like klar, selv om økonomien fremdeles er robust. De siste tre månedene har den kinesiske valutaen yuan svekket seg rundt åtte prosent mot dollar, noe som gjør kinesiske eksportvarer billigere i utlandet og som i stor grad motvirker straffetollene som USA har innført.

Porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, tror ikke Kina vil la valutaen sin svekkes altfor mye.
Porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, tror ikke Kina vil la valutaen sin svekkes altfor mye. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Når Trump nå øker presset og skrur opp den varslede tollsatsen fra ti til 25 prosent, blir det vanskeligere for Kina å bruke sitt hemmelige våpen.

– Jeg tror ikke Kina kommer til å bruke valutavåpenet så skarpt. Jeg tror ikke de kommer til å la kinesisk valuta svekkes med 20 prosent, for det skaper usikkerhet for investorer i Kina og kan føre til kapitalflukt, sier Chen.

Skattekutt øker investeringene

Chen mener at den effekten av handelskrig man ser aller først, er den økte usikkerheten.

– Investeringer blir lagt på is, og det vil etter hvert svekke den globale økonomisk veksten, sier han.

Harald Magnus Andreassen er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, og han understreker at svært få av tiltakene i handelskrigen er iverksatt, og det gjør at de direkte effektene knapt nok er synlige i at langsiktig perspektiv.

– Noe vi ser er at bedrifter avventer investeringer. Dette er effekter vi vanligvis ikke ser effekter av før en, to eller tre kvartaler etterpå. Innenfor bilbransjen er det helt åpenbart at dette skjer, sier Andreassen.

Samtidig er det god fart i amerikansk økonomi, som i andre kvartal presterte en vekst på 4,1 prosent, det høyeste nivået på to år.

– Investeringene var høye i første og andre kvartal, noe som har mye å gjøre med skattereduksjonene. Det kompliserer vurderingen av handelskonflikten. Jeg vil tro at skatteeffektene vil komme raskere enn de negative effektene fra handelskrigen, sier Andreassen. (Vilkår)

Det er lov å gjøre feil
Per Sandberg må levere inn telefonene og annet til gjennomsøking.
01:40
Publisert: