Et notat fra 9. juli som DN har fått innsyn i beskriver en rekke «utfordringer» på Stortinget.

Notatet er utformet av ledelsessekretariatet, som blant annet gir bistand til nasjonalforsamlingens presidentskap. Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid. I tillegg til de 169 folkevalgte stortingsrepresentantene, jobber rundt 500 ansatte i Stortingets administrasjon.

Notatet peker på følgende problemer for direktørens ledermøte og presidentskapsmøte:

  • Saksbehandlere eller avdelinger glemmer ukentlig å melde opp saker innen fristen eller i det hele tatt til både direktørens ledermøte og presidentskapsmøtet.
  • Hver uke blir saker sendt til ledelsessekretariatet for behandling i presidentskapet uten at det har vært avklart med stortingsdirektøren.
  • Mange legger ikke inn tilstrekkelig tid til nødvendig vurdering og godkjennelse hos direktøren for saker som skal behandles av presidentskapet.
  • Presidentskapets medlemmer er på forhånd i liten grad kjent med hvilke saker som skal behandles.
  • Saksnotater og vedlegg er ofte for omfangsrike.
Tone Trøen er stortingspresident. Hun tok over etter Olemic Thommessen, som her gir henne en klem.
Tone Trøen er stortingspresident. Hun tok over etter Olemic Thommessen, som her gir henne en klem. (Foto: Per Thrana)

Vanskelig å planlegge

Notatet beskriver også konsekvensene som følger de forskjellige problemene:

  • «Det blir vanskelig å planlegge dagsorden for de ulike møtene, herunder disponere saker og tid».
  • «Direktøren får lite tid til å vurdere saker, noe som øker risikoen for at utsendelse forsinkes dersom direktøren mener saken må utredes ytterligere før den kan legges frem for presidentskapet».
  • «Presidentskapets medlemmer får mindre tid til å forberede seg, og lite tid til å søke nødvendig forankring i sine partigrupper».

Rutinene har vært på plass i nærmere fem år, og er kommunisert i de fleste tilgjengelige kanaler. «De burde dermed være godt kjent i administrasjonen. Likevel erfarer ledelsessekretariatet at det fortsatt er mange spørsmål», skriver sekretariatet.

Behov for justeringer

Notatet er sendt til stortingsdirektør Marianne Andreassen, som «har vært involvert i prosessen».

– Det som skjer nå er en normal videreutvikling av gode rutiner. Det er ikke slik at disse sakene ikke har hatt en god og grundig behandling, sier hun.

– Når det gjelder glemte frister, så er det tidspress i mange saker. Derfor gjør vi er en normal justering for å sikre mer tid. Saker som ikke er avklart med meg er i hovedsak enkle saker, ikke viktige beslutningssaker. Å gi bedre informasjon til presidentskapet handler om at vi prøver å være enda mer i forkant enn man allerede er, og det er uansett mange saker det ikke kan planlegges for. Lange notater og vedlegg er en normal utfordring i mange besluttende organer, legger hun til.

Både Andreassen og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H), har sett behov for justeringer i enkelte rutiner, blant annet følgende:

  • Fristen for levering av presidentskapssaker fra avdelingene til direktøren blir fremskyndet fra mandag klokken 12.00 til fredag klokken 12.00.
  • Det er behov for at presidentskapet får tidligere oversikt over de saker som fremmes til behandling.
Ida Børresen gikk av som stortingsdirektør tidligere i år. Hun vil ikke kommentere saken.
Ida Børresen gikk av som stortingsdirektør tidligere i år. Hun vil ikke kommentere saken. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Ingen sammenheng med byggesaken

Andreassen og Trøen kom inn som direktør og president på Stortinget etter at henholdsvis Ida Børresen og Olemic Thommessen (H) gikk av som en følge av den enorme budsjettsprekken i Stortingets byggeprosjekt. Men utfordringene med rutinene henger ikke sammen med byggesaken, ifølge Andreassen.

– Det er ingen direkte sammenheng mellom de gode rutiner som foreligger for saksgang i Stortingets administrasjon og byggeprosjektet P26. Det behandles et stort antall saker i direktørens ledermøte og presidentskapet. Det krever gode og effektive rutiner i administrasjonen. Utfordringene knyttet til P26 følges opp i egne saker som fremmes til behandling i presidentskapet og Stortinget i plenum, sier hun

Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen ønsker ikke å kommentere saken. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen har ikke svart DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Hadde ikke penger til å dekke forsikringsutbetalinger
Da finanskrisen kom hadde banker forsikret seg mot tap hos AIG - verdens største forsikringsselskap.
02:14
Publisert: