– Det er uro her nå.

Det bekrefter en erfaren Ap-representant overfor DN. Årsaken er ikke bare vrakingen av Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson. Martin Kolberg (68) hadde gitt klar beskjed at han ønsket å fortsette i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som han har ledet de siste fire årene. Men valgkomiteen, under ledelse av partisekretær Kjersti Stenseng, avsatte Kolberg, og plasserte ham som menig medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Ifølge flere kilder DN har snakket med var Kolbergs umiddelbare reaksjon at han burde få slippe utenriks, siden han ikke behersker engelsk godt nok.

Selv om Kolberg var oppgitt over å bli plassert i utenriks, skal det være verst for han å ikke få fortsette i kontrollkomiteen. Formelt sett er det valgkomiteen som innstiller på sammensetningen av Aps stortingsgruppe, men alle viktige avgjørelser er innom Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Brukte tolk

DN har tidligere fått bekreftet at Martin Kolbergs manglende engelskkunnskaper er en viktig årsak til at han ikke har vært aktuell som Aps kandidat til å bli stortingspresident, et verv som krever mye kontakt med utenlandske politikere. Kolberg er en av ytterst få i partiet med bare syv års folkeskole. I samråd med komiteen har han brukt tolk på noen komitéreiser.

De begrensede fremmedspråkevnene har likevel ikke hindret Kolberg å inneha nær alle viktige verv i partiet gjennom nesten 50 år, først som kommunestyrerepresentant, deretter organisasjonssekretær, kontorsjef og partisekretær på Youngstorget. Kolberg har også regjeringserfaring, som stabssjef for Gro Harlem Brundtland på Statsministerens kontor.

Oppgjør med Giske

I 2009 ble han stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder. Som medlem av kontrollkomiteen i de siste åtte år har han vært en av de mest markante Ap-politikerne på Stortinget. Internt er Kolberg kjent for å si kraftig ifra, men være lojal utad. På det lukkede landsstyremøtet 19. september i år tok ifølge Aftenposten Kolberg et oppgjør med Trond Giskes forsøk på ansvarsfraskrivelse for det dårlige valgresultatet.

– Dette vil jeg ikke kommentere, sier Kolberg til DN.

Ingen ønsker oppfylt

Kolbergs kollega gjennom nesten like mange år i kontrollkomiteen, Jette Christensen (34), har i flere år vært en av de fremste profilene til partiet, er innvalgt til sentralstyret og var et aktuelt nestledernavn i 2014. DN har fått bekreftet fra flere hold i partiet at komiteen hun ble plassert i, utdannelse og forskning, ikke engang var på listen hennes over de tre prioriterte ønsker. Christensen ønsker ikke å kommentere saken overfor DN.

Som DN tidligere har omtalt ble reaksjonene sterke da Jonas Gahr Støre vraket Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson til fordel for Trond Giske.

Hverken Kjersti Stenseng eller Jonas Gahr Støre var tilgjengelig for å kommentere DNs opplysninger. (Vilkår)

Wiedswang: Fredsprisen markerer nobelkomiteens uavhengighet
Kjetil Wiedswang kommenterer årets fredsprisvinner ICAN.
01:58
Publisert: