Marit Arnstad (Sp) og Espen Barth Eide (Ap) legger tirsdag fram forslag i Stortinget om at spørsmålet om et navnebytte for Statoil bør utsettes inntil «saken er redegjort for og drøftet i Stortinget», skriver Aftenposten.

De to mener dette er en sak for eierne, ikke noe styret og departementet kan avgjøre alene. Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil.

Marit Arnstad sier at hun Sp ikke har tatt stilling til om de vil si nei til navnebyttet.

– Poenget er at det ikke bør fattes noen endelig beslutning i Statoils generalforsamling om et navnebytte før statsråden har drøftet dette spørsmålet med Stortinget, sier hun.

Olje- og energiminister Terje Søviknes kommenterer forslaget slik:

– Departementet har mottatt forespørsel om redegjørelse av dette spørsmålet tidligere. Jeg stiller meg selvsagt åpen for redegjørelser om dette også fremover.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide - Skal du først ha hjemmekino kan du like gjerne gjøre det skikkelig
Gråbein tester ut Denon AVC-X8500H – en hjemmekinoforsterker med 13 surroundkanaler for skikkelig kinolyd hjemme.
02:39
Publisert: