Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, har reist hjem til strømregion Midt på juleferie. Der, på halvøya Skatval i Trøndelag, koster strømmen bare en brøkdel av hva den gjør i strømregion Øst og Oslo, som hun reiste fra. Likevel må folk ut med 50 øre per kWh for å holde juletrebelysningen i gang. Strømkrisen, som ryster private lommebøker, men synger julen inn med klingende mynt i statskassen, bekymrer den sentrale partistrategen.