Marit Arnstad fortsetter som parlamentarisk leder, med Kjersti Toppe som nestleder. Det ble klart etter et møte i stortingsgruppa mandag.

Partiet har nå 19 representanter på Stortinget, ni flere enn forrige periode.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik får plass i finanskomiteen, mens Liv Signe Navarsete fortsetter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Nester Per Olaf Lundteigen forlater kontroll- og konstitusjonskomiteen og går inn i arbeids- og sosialkomiteen. Han erstattes av nykommer på Stortinget, tidligere Bondelagsleder Nils Bjørke.

Geir Pollestad fortsetter i næringskomiteen, og får selskap av Geir Iversen. Videre er komitéfordelingen: Ole André Myhrvold og Sandra Borch (energi- og miljø), Åslaug Sem-Jacobsen (familie- og kultur), Kjersti Toppe (helse- og omsorg), Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl (justis), Marit Arnstad (kirke-, utdanning og forskning), Heidi Greni og Willfred Nordlund (kommunal) og Ivar Odnes og Siv Mossleth (transport- og kommunikasjon).(Vilkår)

Se flommen fra lufta
Ras, flom og andre værskader har rammet Sør-Norge, spesielt Sørlandet. Helikopterbilder fra det flomrammede området rundt Topdalselva utenfor Kristiansand.
03:11
Publisert: