Det kan være duket for kraft-konflikt i regjeringen. Ap og Sp er uenige i tolkningen av et helt sentralt punkt om utenlandskabler i Hurdalsplattformen. Ingen av dem vil «godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden», som det står i regjeringserklæringen. Men de er uenige om hva en mellomlandsforbindelse faktisk er.

Omfatter det alle utenlandskabler, eller er kabler fra havvind, en såkalt hybridkabel, unntatt? Hybridkabler kan levere kraft fra havvind til både fastlandet og utlandet.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, har en krystallklar oppfatning av hvordan plattformen må leses:

– Men så mener vi at hybridkabler, der havvind blir en hub midt i mellom to land, i realiteten er en mellomlandsforbindelse. Hurdalsplattformen sier at det ikke skal bygges slike i denne perioden. Og Hurdalsplattformen kategoriserer ikke at det bare er direktekabler som ikke skal bygges. Den sier at mellomlandsforbindelser som sådan ikke skal bygges. Det må gjelde både for havvind og andre typer kabler, sier hun.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.
Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad. (Foto: Mikaela Berg)

Slik ser ikke olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på saken. Både hun og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har tidligere i høst uttalt at hybridkabler fra havvindanlegg ikke omfattes av formuleringen i Hurdalsplattformen. Det står Mjøs Persen fast på:

–Ja, det er ikke eksplisitt omtalt i Hurdalsplattformen. Det ser jeg at Marit Arnstad også er enig med meg i, sier hun til DN.

– Arnstad sier at hybridkabler i realiteten er en mellomlandsforbindelse, og at det ikke skal bygges slike?

– Jeg oppfatter ikke konflikten på den måten. Hybridkabler er ikke omtalt i Hurdalsplattformen. Men dette utreder vi nå, ikke fordi det er politisk krevende i seg selv, men fordi det er et krevende spørsmål hvordan vi kan få best mulig utbytte av ny kraft produsert på norsk sokkel, sier Mjøs Persen.

Utreder alternativer

Olje- og energiministeren sier at en hybridkabel kan være en mellomlandsforbindelse, men forskjellen er at det også kommer inn ny produksjon.

– Vi har nå bedt NVE utrede ulike alternativer om hvordan man kan innrette dette. Det er viktig for oss å få til en storstilt havvind-satsing som omtalt i plattformen. Det trenger vi, gitt situasjonen vi er i med stort kraftbehov, og et ønske om å utvikle en ny grønn industri både på norsk sokkel og på fastlandet, så er det viktig at vi satser på havvind.

På spørsmål om hvordan hun tolker Arbeiderpartiet, sier Sp-toppen Arnstad at hun ikke helt vet hva Ap vil.

– Men jeg er blitt litt overrasket over at energiministeren har gått ut og sagt at Hurdalsplattformen ikke omfatter havvind. Det syns jeg er overraskende. Mellomlandsforbindelser er alle typer mellomlandsforbindelser, slik vi tolker det, sier hun.

Skal være lønnsomt

En rekke sentrale aktører i industrien mener hybridkabler er en forutsetning for å sikre storstilt havvindproduksjon. Blant annet har Statkraft påpekt at bunnfaste installasjoner sør i Nordsjøen ikke kan ventes å være lønnsomme uten dette. Regjeringen er ventet å legge frem forslag til et rammeverk for utbygging av havvind i første kvartal 2022. Mjøs Persen lover en tilfredsstillende løsning.

– Jeg mener at dette klarer vi fint å løse, og få et godt rammeverk som gjør det lønnsomt å bygge ut havvind. Vi trenger den kraften, gitt både strømprisene og behovet for kraft til Norge for å nå ambisjoner om grønn industriutvikling. Dette mener jeg er mulig å løse, og vi holder på med utredningen som skal til for å lande på en god måte, sier hun.

Mjøs Persen vil ikke garantere at det blir noe av storstilt havvindutbygging dersom det ikke også bygges hybridkabler.

– Det får vi komme tilbake til når vi har landet utredningene.

Arnstad og Senterpartiet vil på sin side erstatte inntektstapet fra potensielt kraftsalg til utlandet med statlige subsidier.

– Grunnen til at hybridløsningen er lønnsom, er at de som bygger ut både vil ha flaskehalsinntekter og eksportinntekter. Da får vi heller ta en kostnad fra samfunnet på å utvikle teknologien, steg for steg, slik at den blir lønnsom uten at vi trenger mellomlandsforbindelse, slik at kraften tas tilbake til Norge, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.