I et brev som ble drøftet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag, fastholder Riksrevisjonen sin krasse kritikk av presidentskapets håndtering byggeprosjektet i Prinsens gate 26. Prosjektet blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt.

Kontrollkomiteen så seg sist torsdag nødt til å be om Riksrevisjonens kommentarer da presidentskapet i et brev bestred hovedfunnene i rapporten «på alle vesentlige områder», slik komitéleder Martin Kolberg (Ap) uttrykte det.

Blant Riksrevisjonens hovedfunn er at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag».

Ufullstendig grunnlag?

Et vesentlig punkt er strid om hvorvidt presidentskapet eller administrasjonen på Stortinget satt på informasjon om budsjettoverskridelser som hadde betydning for budsjettbehandlingen, men som ikke ble videreformidlet til komiteen eller Stortinget for øvrig.

Presidentskapet avviser kategorisk at dette var tilfelle.

– Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skriver stortingspresident Olemic Thommessen (H) i et brev 8. juni.

Stortingsdirektør Ida Børresen rykket også i et intervju med VG sist uke ut mot påstandene om at Stortinget ikke ble godt nok informert.

– Det er feil når Riksrevisjonen hevder vi ikke har informert Stortinget, sa hun.

660 millioner ble 850

Men Riksrevisjonen gjentar overfor kontrollkomiteen sin kritikk.

– Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var cirka 850 millioner kroner, heter det.

– Dette ville gi en samlet kostnad for prosjektet som er betydelig høyere enn den kostnadsrammen for Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak på 660 millioner kroner som det var redegjort for i proposisjonen.

Riksrevisjonen viser for øvrig til en rekke utdrag fra rapporten hvor det blir redegjort for hva presidentskapet burde informert Stortinget bedre om.

– Utdaterte opplysninger

Riksrevisjonens svar betyr at Stortinget diskuterte saken på bakgrunn av utdaterte opplysninger og ut fra helt andre forutsetninger om hva prosjektet kom til å koste, slår nestleder Michael Tetzschner (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen fast.

– Det saksfremlegget som skal komme fra presidentskapet, skal inneholde oppdaterte opplysninger. Hvis man vet at verden har forandret seg, og at man i virkeligheten har påført Stortinget helt andre forpliktelser, må det fanges opp i supplerende notater, sier han til NTB.

Innstilling i saken skal avgis 15. juni, med sikte på behandling i plenum fem dager senere.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som også sitter i komiteen, krevde sist uke stortingspresidentens avgang som følge av overskridelsene. Men Thommesen ser ingen grunn til å fratre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.