– Jeg er glad for at landsstyret stiller seg bak at vi blir med i den europeiske dugnaden for å få Europa over fra fossil til fornybar energi. Det er viktig for klimakampen og solidaritet i praksis, sier MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

Vedtaket i landsstyret var ikke enstemmig, 15 stemte for og 6 stemte mot etter debatten i MDG under landsstyremøtet lørdag.

MDGs støtte er imidlertid ikke uten betingelser. Partiet krever blant annet at naturhensyn skal gå foran samfunnsøkonomisk lønnsomhet, Norge skal beholde nasjonal kontroll over vannkraftressursene og to tredeler av vannkraften skal være offentlig eid.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide- Hva skal du med hodetelefoner til 15.000 kroner?
Klipsch Heritage er hodetelefoner som koster 15.000 kroner. Det er bare en tidel av hva like god lyd i et par høyttalere koster.
02:44
Publisert: