Forskerne døper gruppen «Nyhetsunnvikerne», og kaller mediedietten deres «begrenset, både med hensyn til bredde og dybde, noe som skyldes manglende interesse for å følge med på harde nyheter. Konsekvensen er lite deltakelse i dialoger knyttet til politikk, økonomi og samfunnsliv, både på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.»

Utreder mediemangfoldet

Undersøkelsen er utført av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag fra regjeringens Knut Olav Åmås leder kulturministerens nye ekspertutvalg

Hele rapporten kan leses her.

LES OGSÅ: 87 millioner kroner i minus for VGTV

Forskerne har delt befolkningen i fire segmenter når det gjelder «hardt» nyhetskonsum, definert som konsum av nyheter om politikk, økonomi eller samfunnsforhold på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå:

  • Nesten halvparten av befolkningen (49 prosent) oppgir å være «nyhetssøkere», med sterk interesse for å følge med på alle harde nyheter.
  • En av 10 nordmenn oppgir at de er lite interessert i harde nyheter og kan dermed karakteriseres som «nyhetsunnvikere». Disse unngår ikke alt som er av medier og nyheter, men interessen for å følge med er klart lavere enn i andre grupper. Mellom nyhetssøkerne og -unnvikerne finner vi de moderate nyhetssøkende, med henholdsvis lokal orientering (27 prosent) og internasjonal orientering (13 prosent).
  • Interessen for harde nyheter er sterkere hos eldre mens andelen nyhetsunnvikere er størst blant de under 30 år. Menn er mer interessert i harde nyheter enn kvinner, og kjønnsforskjellene er, noe overraskende, store også blant unge voksne under 35 år.
  • Andelen betalende lesere er betydelig lavere blant personer under 40 år, og blant de som betaler for avis i dag tror bare syv av ti at de vil betale for avisinnhold (papir eller nett) om 12 måneder.

TA TESTEN: Er du «Nyhetsunnviker» eller «Nyhetssøker»?

Analysen baserer seg på en spørreundersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg på 2000 nordmenn, og har hatt som mål å vise variasjoner og sammenhenger i nyhetskonsum, mediediett og kunnskap om nyheter i ulike samfunnsgrupper.

LES OGSÅ: - Minstemål at Google, Facebook og andre betaler skatt på samme måte som oss

Dette er ifølge en pressemelding fra Mediemangfoldsutvalget en av flere undersøkelser som vil danne grunnlag for utvalgets offentlige utredning.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen høsten 2015, ledes av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås og skal levere sin offentlige utredning (NOU) 1. mars 2017.

 

LES OGSÅ:

Fritt Ord med underskudd på 59 millioner kroner

Flyr på Facebook, men taper stort dnPlus

«Menn oppgir i langt større grad at de følger med i nyhetsbildet enn kvinner» dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.