Beskjeden fra både Schibsted, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og LO i finanskomiteens høring onsdag var krystallklar:

Regjeringen må sørge for at multinasjonale teknologiselskaper som Google og Facebook ikke slipper unna å bidra til spleiselaget Norge, som blant annet tilbyr god infrastruktur og sikre betalingsløsninger for digitale tjenester.

Mediekonsernet Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde illustrerte problemet ved å vise til at det superlønnsomme rubrikkselskapet Finn.no vil tape konkurransen i det lange løp hvis konkurrenten Facebook får fortsette å tjene penger i Norge, men skatte til lavskattlandet Irland.

Ønsker norske regler

Budskapet fra mange av deltagerne i høringen på Stortinget var at det må lages egne norske regler som sørger for at selskapene betaler skatter og avgifter på linje med norske virksomheter.

Direktør Randi Øgrey i MBL påpekte at digitalisering ikke bare skjer i mediebransjen, men er noe som vil favne mye bredere etter hvert som alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert.

Derfor er det avgjørende viktig å likestille skattereglene for norske og internasjonale selskaper som leverer digitale tjenester i Norge.

– Hvis ikke vil jo skattebyrden for nasjonale aktører måtte øke for å dekke velferdsbyrden i Norge, sier Øgrey.

Hun gikk følge av LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Er det rimelig at alle skal bidra, bortsett fra de rikeste selskapene i verden, spurte Tinnlund.

Vil utrede Google-skatt

Temaet for høringen er om Norge bør utrede en egen «Google-skatt» for teknologikjemper med digitale forretningsmodeller som Facebook, Google, Amazon og Apple, etter forslag fra Une Bastholm (MDG).

Bakgrunnen er at «i dag plasserer disse selskapene overskuddet i land som Luxembourg, Irland, Malta og Nederland, der skattereglene er lukrative. Slik betaler de minimalt med skatt i alle andre land, hvor brorparten av verdiskapingen skjer, deriblant Norge,» ifølge Bastholms forslag.

Styreleder Ole Jacob Sunde i mediekonsernet Schibsted har advart mot globale selskaper som bevisst utnytter huller i skattelovgivningen i mer enn fire år.

Han støtter helhjertet forslaget om å utrede en egen«Google-skatt».

– Ved å starte en prosess kan Stortinget vise handlekraft og gjøre Norge til en sentral stemme i skattespørsmålet, sier Sunde.

De siste årene har den norske omsetningen til Schibsteds argeste konkurrenter i annonsemarkedet eksplodert.

Ifølge en prognose fra mediebyrågrupperingen Group M vil Google og Facebook omsette for henholdsvis 3,5 milliarder og rundt 2,3 milliarder i Norge i 2018.

Likevel betaler selskapene i dag svært lite skatt til Norge.

Sprer seg til alle verdikjeder

Sunde advarte om at det ikke vil ta lang tid før globale teknologiselskaper er inne i de fleste selskapers verdikjeder. Når tjenestene flyttes til digitale plattformer, blir de landuavhengige og kan ligge hvor som helst, påpekte Sunde.

– Ta for eksempel Finn.no. Finn viser et skattepliktig overskudd i 2017 på cirka 580 millioner kroner, som ville gitt en skatt til fellesskapet på cirka 140 millioner kroner som selvstendig skattesubjekt. Men tror vi virkelig at Finn.no kan overleve når selskapet betaler skatt, og hovedkonkurrenten, Facebook, går fri? Svaret er selvfølgelig nei. Om Finn ikke har like konkurransevilkår vil selskapet tape konkurransen i det lange løp, sier Sunde.

Men det er jo ingen selvfølge at norske selskaper i fremtiden vil organisere seg på samme måte som i dag, påpekte Sunde.

– Interessant nok kan Schibsted flytte Finn.no til Irland. I Irland ville Finn kunne bruke samme skatteregime som Facebook, og hverken norske brukere eller annonsører ville merke forskjell. Vi har selvsagt ingen planer om å flytte Finn.no, men det illustrerer skjevheten i konkurransesituasjonen. Slik vilkårene er i dag oppmuntrer politikerne både dagens og fremtidig virksomhet til å etablere seg utenfor Norge, sier Sunde.

Kunne fått enorm skatteregning

EUs forslag til nye skatteregler kalt «Common Consolidated Corporate Tax Base» (CCCTB) kan i ytterste konsekvens fjerne teknologikjempenes mulighet til å flytte overskudd til skatteparadiser som Bermuda.

To masterstudenter ved NHH har beregnet at Googles skatteregning til Norge i 2014 med CCCTB-reglene ville ha økt fra 1,7 millioner til godt over 80 millioner kroner.

Gitt en omsetning i tråd med Group Ms prognose, kunne et CCCTB-regime økt Googles skatteregning til Norge til mer enn 300 millioner kroner i 2018.

Google: Betaler skatten vi er pålagt

Google stilte ikke til finanskomiteens høring om en skatt som allerede har fått selskapets navn. Google Norges kommunikasjonssjef Charlotte Ekholt har tidligere viderebragt følgende uttalelse fra Google om skatt:

«Vi betaler skatten vi er pålagt og overholder skattelovene i alle land vi opererer i. Vi er dedikert til Norge og til å bidra å utvikle det digitale økosystemet.»

Under World Economic Forum i Davos sa Googles toppsjef Sundar Pichai at selskapet gjerne vil betale mer skatt, bare verden blir enig om hvor mye.

Facebook: Legger om

I desember meldte nettsamfunnet Facebook at selskapet vil begynne å føre inntekter fra annonsesalg i landene der salget skjer.

Ifølge selskapets finansdirektør Dave Wehner vil dette skje i løpet av 2018, med et mål om å være i mål i løpet av første halvdel i 2019.

«Vi mener at en flytting til en lokal salgsstruktur vil gi mer transparens til myndigheter og politikere i hele verden, som har ønsket økt synlighet for omsetningen som er assosiert med lokalstøttede salg i deres land», skrev Wehner på selskapets egne nettsider.

Kritikere var skeptisk til hvor store skatteinntekter dette kommer til å gi Norge.

Kjetil Thorvik Brun er fagsjef for ikt og digitale næringer i Abelia.
Kjetil Thorvik Brun er fagsjef for ikt og digitale næringer i Abelia. (Foto: Esben Johansen/Abelia)

Urimelig isolasjon

Kjetil Thorvik Brun er fagsjef for digitale næringer i NHO-foreningen Abelia.

Foruten Google, Facebook og Microsoft, teller medlemslisten også bedrifter fra norsk it-næring, rådgivning, forskning, utdannelse og oppstartsbedrifter.

Brun er skeptisk til et forslag som han oppfatter går ut på å utrede skattlegging av enkeltbedrifter som Google og Facebook spesielt.

– Vi er definitivt for at man skal bidra med skatt. Men internasjonal skatteplanlegging er ikke noe nytt. Det nye her er at forslaget trekker frem enkeltaktører fra enkeltnæringer fremfor å se på helheten, sier han.

– Men det er vel ikke helt urimelig å trekke frem enkeltaktører, når en håndfull av disse selskapene hver for seg har økonomier på størrelse med nasjonalstater?

–Det er ikke urimelig å trekke frem eksempler, men det er urimelig å isolere problemstillingen til dem, i stedet for å ta tak i bredden i problemstillingen. Vi er også bekymret for at Norge skal isolere seg med særskatter uten å gå i takt med internasjonale regler, sier Brun.

– Synes du Schibsted opptrer sutrete?

– Jeg har ikke noe ønske om å gå i krig med den ene eller den andre. Poenget er at vi må finne systemer som fungerer både for utenlandske selskaper som opererer i Norge og for norske selskaper som opererer i utlandet. Derfor er det så viktig at vi er påkoblet det som skjer på skatteområdet i resten av verden. Vi trenger flere aktører som Schibsted og den eksporten de bidrar med, og det er veldig bra at de holder Finn.no i Norge, sier han.(Vilkår)

Stein Erik Hagen vil plante kunstig, lysende tre midt i Oslo
Kunstinstallasjonen er mer enn tre etasjer høy og har tusenvis av programmerbare LED-lys.
02:05
Publisert: