Rødt fremmet forslag om sju tiltak for Stortinget i forrige uke, mens SV legger fram sitt forslag denne uken, ifølge Klassekampen.

– Metoo-kampanjen viser at seksuell trakassering er et samfunnsproblem. Jeg tror mange endelig skjønner hvor stort dette problemet er, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han ønsker blant annet at kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt inngår i utdanningen av lærere og andre profesjoner som har med barn og unge å gjøre. Dessuten at både barne-, ungdoms- og videregående skoler skal gjennomføre obligatorisk undervisning i disse temaene.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) tror skolen er et godt sted å begynne.

– Det er i skolen den dårlige mannskulturen setter seg, sier han.

Han foreslår blant annet selvforsvarskurs for jenter i ungdomsskolen, at rektorer ansvarliggjøres og egne program for grensetting.(Vilkår)

- Dette er jo bare helt fantastisk
Joker kjøpmann Dag Halvosen har fått nye digitale hjelpemidler.
01:20
Publisert: