Finansminister Siv Jensen (Frp) sendte tirsdag svar på Kontroll- og konstitusjonskomiteens spørsmål om uroen rundt omorganiseringen i SSB, som endte med at Christine Meyer trakk seg som direktør for statistikkbyrået søndag for litt over en uke siden.

– Finansministerens svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, skriver Christine Meyer i en kommentar til saken som er sendt til DN.

Bekymringer

Jensen skriver i sitt svar til kontrollkomiteen at departementet en rekke ganger før Meyer startet den faktiske omorganiseringen av forskningsavdelingen mot slutten av oktober, hadde tatt opp sine bekymringer for omorganiseringene i SSB og for hvordan de kunne påvirke SSBs evne til å oppfylle samfunnsoppdraget.

Konkret nevnes seks møter: 13. januar, 26. januar, 27. mars, 24. april, 8. september og 19. september.

Meyer mener Jensens versjon ikke gir et dekkende bilde av det som er skjedd gjennom omorganiseringsprosessen.

– Advarslene, eller mer dekkende, bekymringene, Finansdepartementet har kommet med til SSBs ledelse har vært av ulik karakter. Flere av bekymringene rettet seg mot forslagene som ble fremlagt i Bye-utvalgets innstilling som kom i januar 2017, og disse forslagene ble betydelig moderert i forslagene til prinsipper jeg fremla for styret i april 2017, skriver Meyer.

Bye-utvalget leverte i januar i år en strategirapport, der det blant annet ble foreslått å redusere antall ansatte i forskningsavdelingen fra 80 til mellom 25 og 35 forskere. Da den faktiske omorganiseringen startet i høst, var planen at forskningsavdelingen skulle bestå av 48 stillinger, hvorav 40 skulle være forskere.

Meyer mener flere av Jensens andre bekymringer gjelder spørsmål som SSB – som et faglig uavhengig direktorat – selv skal bestemme over.

– Blant annet gjelder dette de faglige kravene som skal stilles til forskning og forskere i SSB, skriver Meyer.

Omfattende uformell dialog

Den tidligere SSB-sjefen mener Jensens svar til kontrollkomiteen er ufullstendige fordi de ikke viser hva SSBs ledelse svarte på bekymringene som kom fra departementet og hva som ble gjort for å imøtekomme disse bekymringene.

– Svarene redegjør også i svært begrenset grad for den omfattende uformelle styringsdialogen som har vært mellom Finansdepartementet og SSB om omstillingsarbeidet, skriver Meyer.

– Finansministeren redegjør heller ikke for at det var et behov i SSB for å omstille forskningsavdelingen for å heve kvaliteten og redusere sårbarheten på SSBs leveranser, samt å avdempe bemanningsreduksjonen i statistikkavdelingene som følge av finansiering av et moderniserings- og digitaliseringsprogram, skriver Meyer.

Den avgåtte SSB-direktøren opplyser at hun ikke ønsker å kommentere saken utover dette.

– Men jeg stiller selvfølgelig opp dersom Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker å få en nærmere redegjørelse, skriver Meyer. (Vilkår)

Meretes utvalgte: En delikat amerikaner til svineribben
Fra Berkeley i USA serverer Merete Bø denne fantastiske vinen til norsk svineribbe.
01:05
Publisert: