– I all min tid i politikken har det vært korridorsnakk om at betydelige deler av norsk utenriksforvaltning og diplomati styres av en liten, innvidd krets som sørger for hverandre. DNs artikler bygger opp under bildet av en slik ukultur, og viser noe som ser ut som kjennskap- og vennskapsbasert omgang med skattepenger. Det er alvorlig og uheldig. Jeg vil ta opp dette med utenriksministeren, sier Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet på Stortinget og medlem av utenrikskomiteen.

DN fortalte onsdag hvordan Geir O. Pedersen som ekspedisjonssjef i UD ga 36 millioner kroner til tankesmien ledet av vennen Terje Rød-Larsen. «Alt dette kan tale for inhabilitet», skrev UD om deres bindinger, men Pedersen bestemte selv at han var habil. Noe tid etter fikk Pedersens kone Mona Christophersen jobb i IPI i New York, etter at ektemannen hadde flyttet dit for å bli FN-ambassadør.

– Norge er et lite land med en offentlighet hvor mange kjenner hverandre. Da forplikter det å være særlig varsom når profesjonelle og private koblinger krysser. Den varsomheten ser ut til å være fraværende her. Tvert om ser vi et rødt nettverk som sørger for hverandre. Slik skal vi ikke ha det. Norsk utenrikspolitikk skal handle om å fremme Norges interesser, ikke om å pleie nettverket til tidligere statsråder og toppbyråkrater, sier Limi, som vil stille spørsmål om saken mandag.

Høyre reagerer

Limis kollega i utenrikskomiteen Michael Tetzschner (H) er også kritisk.

– Jeg må si at de ytre forhold er egnet til å svekke tilliten til at disse millionene ble tildelt på en upartisk måte.

Han setter spørsmålstegn ved habilitetsvurderingen i 2012, «hvor man får så mange momenter som tyder på inhabilitet, men velger å overhøre det».

Høyre-representanten stiller spørsmålet om habilitetssaken er egnet til å svekke tilliten til at beslutningen er tatt på et saklig grunnlag.

– Det er det grunn til å sette spørsmålstegn ved allerede i 2012. Men historien etterpå kan jo underbygge at det her er stor grad av innforståtthet og sammenspisthet mellom aktørene, sier han.

Ti år siden

Statssekretær i UD, Jens Frølich Holte (H), understreker at UD styres i tråd med de rammene Stortinget gir.

– Limi og Tetzchner kritiserer UDs tildelinger til «International Peace Institute» (IPI). Dette gjelder en periode rundt ti år tilbake i tid. UD har samarbeidet med IPI gjennom flere tiår, også lenge før IPI fikk Terje Rød-Larsen som president. Den økonomiske støtten tildeles på bakgrunn av faglige vurderinger av søknader sett opp mot departementets prioriteringer, behov og ressurser, sier Holte.

Han påpeker at habilitet er et viktig spørsmål i tildelingsprosesser og «i denne saken var de involverte fagfolk som over lang tid arbeidet innenfor samme felt i internasjonale organisasjoner, departement og forskning.»

– I saken DN omtaler ble det i 2012 foretatt en habilitetsvurdering av Geir O. Pedersen i Utenriksdepartementet. Den konkluderte ikke med at Geir O. Pedersen var inhabil på grunn av relasjonen til Terje Rød-Larsen, men konkluderte med at Pedersen selv måtte foreta en vurdering av hvor nær relasjonen var. Det gjorde han og konkluderte at han var habil, sier Holte.

– Jeg vil samtidig understreke at Utenriksdepartementet i 2019 informerte IPI om at så lenge posisjonene som IPIs president og norsk FN-ambassadør innehas av et ektepar, vil instituttet av habilitetshensyn ikke bli invitert til å søke på den bevilgningsordningen som har som mål å styrke FN, sier Holte.

Åpenhetskritikk

Sist uke fortalte DN om en rapport som kritiserte manglende åpenhet om finansene i IPI. Ifølge rapporten var det reaksjoner både fra UD og internt i organisasjonen.

I november fortalte DN om pengestøtten fra den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein til IPI. Støtten kom ikke frem i årsrapportene, og tankesmien skal nå gi bort en tilsvarende sum.

Michael Tetzschner reagerer på bindingene mellom UD og IPI.
Michael Tetzschner reagerer på bindingene mellom UD og IPI. (Foto: Fartein Rudjord)

– Det bør være åpenhet om donorlisten. I enhver organisasjon vil manglende åpenhet legge grunnlag for usunne spekulasjoner og ryktedannelser. Jeg mener at Norge som en stor sponsor gjennom tidene, må vite hvem man er sammen med indirekte, sier Tetzschner.

Også Hans Andreas Limi vil ha større åpenhet.

– UD bør vurdere å stille krav om åpenhet om andre bidragsytere ved slike tildelinger. Frp er opptatt av å vite hva og hvem norske skattepenger går til.

IPI har ikke svart på spørsmål fra DN om omstendighetene rundt donasjonen eller kontakten mellom Rød-Larsen og Epstein, som er blitt stilt siden november.

Har ikke svart

Geir O. Pedersen og Terje Rød-Larsen er blitt tilsendt uttalelsene fra Limi og Tetzschner, men har ikke svart. Rød-Larsen har ikke svart DN på noen spørsmål om Epstein siden han ble kontaktet i starten av november.

Også Mona Christophersen har fått tilsendt uttalelsene. Hun har heller ikke svart. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.