Sjansen for at det snart kommer en miljøavgift på hver solgte plastpose øker. For nå er det klart at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond.

Det kommer frem i en fersk stortingsmelding om sirkulær økonomi som ble lagt frem av klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, onsdag.

– Regjeringen er positiv til en bransjedrevet løsning på dette området. Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, fremkommer det i meldingen.

Press fra bransjen

Så sent som i slutten av mai var Helgesen i samtaler både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om hvordan avgiften skulle organiseres.

Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.

Bransjeorganisasjonen Virke er godt fornøyd med at myndighetene går for handelens forslag.

– Dette er vi godt fornøyd med. En fondsløsning er et bedre alternativ enn en statlig plastposeavgift, og det gir samtidig muligheter til å løse viktige miljøoppgaver som opprydding av plast i naturen, spesielt langs kysten, opplyser Vibeke Hammer Madsen som er administrerende direktør i Virke.

Går til opprydning

– Virke er glad for at regjeringen vil samarbeide med handelen om reduksjon i bruk av plastposer, slik EU-direktivet krever. Vi er særlig glad for at regeringen stiller seg positiv til vårt forslag om å innføre et miljøfond, som kan brukes til miljøvennlige poseløsninger og plastopprydding.

EU-direktivet som regjeringen skal følge opp, har som hensikt å redusere forsøpling på land og i det marine miljøet. 

– I Europa er forurensning fra tynne plastbæreposer en viktig kilde til marin forsøpling. I Norge er situasjonen en annen. En stor andel av posene blir brukt til å emballere avfall og de utgjør ikke et stort miljøproblem. Et miljøfond kan likevel bidra til å finansiere oppryddingstiltak langs kysten vår, der det kommer mye plast inn fra blant annet marin forsøpling.

Forrige gang avgiften kom opp var det som en del av budsjettforhandlingene i 2014, men regjeringen måtte senere gå bort fra forslaget.(Vilkår)