Professor Steinar Strøm beskrev Miljøpartiet de Grønnes (MDG) politikk som både tragisk og komisk i DN nylig. Hans påstander er preget av i beste fall intellektuell latskap og i verste fall bevisst manipulasjon av sannheten.

Virkeligheten er at de konkrete tiltakene som de Grønne foreslår kunne ha blitt tatt direkte ut fra en lærebok i samfunnsøkonomi.

Det er instruktivt å se på partiprogrammet til Oslo MDG, siden de nå ser ut til å være i vippeposisjon i byens politikk. Oslo er en by med store utfordringer. Byluften er regelmessig dårlig om vinteren. Mange bruker timevis i bilkø hver dag, mens alternativene er enten i kø med buss og t-bane, fylt til randen eller betydelig manglende sykkelveier. Boligbyggingen ligger langt bak befolkningsveksten og det er tilsvarende stort press på boligmarkedet.

MDG sine foreslåtte løsninger på disse problemene er dristigere enn de andre partiene, samtidig som de er markedsbaserte og gjennomførbare. Bilen er årsaken til mange av Oslos problemer. Et hovedtiltak MDG foreslår er å innføre køprising, slik at bilførere må betale køkostnadene de påfører andre. London, Singapore og Stockholm er blant de byene som har innført køprising med ekstremt gode resultater.

Et annet tiltak MDG foreslår er å slutte å implisitt subsidiere gateparkering ved å ta markedspris for p-plassene. Få samfunnsøkonomer ville vært imot dette. Arealet disse tiltakene vil frigjøre skal brukes til flere grønne lunger, lekeplasser og moderne, sammenhengende sykkelnett. Sykkel er et raskt og effektiv fremkomstmiddel, tar lite plass og har ingen utslipp. Helsegevinsten burde også nevnes. MDG satsing på sykkel burde hylles.

Oslo MDG går også inn for tettere og høyere bebyggelse i sentrum. Det er slik politikk samfunnsøkonomen Ed Glaeser ved University of Chicago foreslår i boken «Triumph of the Cities». Høyde-restriksjoner er ofte den direkte årsaken til høye boligpriser og spredte byer. En høy by med områder med blandede formål er en by der mer er i gå- og sykkelavstand, og hvor det er mindre energibruk. Dette kan føre til betydelige miljøgevinster.

Johannes Mauritzen, postdoktor i energi- og miljøøkonomi, NHH

 

Les også: Slik vil MDG endre Oslo

 
Vil ta 60 kroner for bompassering  

De Grønne velger både rødt og blått

 

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.