-Pengebruken skal noe ned og det betyr også at veksten går ned, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Kommunene får en vekst på mellom 2,6 milliarder og 3,2 milliarder kroner i frie inntekter i 2019. Det betyr en realvekst for kommunene på mellom 0,7 og 0,9 prosent.

Tirsdag la regjeringen fram kommuneproposisjonen for 2019 sammen med årets reviderte statsbudsjett.

Demografiens tale

Kommunalministeren sier at økningen i inntektene som går til kommunene er lavere enn i de siste årene. Men det er fortsatt slik at man innenfor dette får dekket utgiftene til demografi.

-Alt tyder på at vi får en endret befolkningssammensetning. Vi har hatt lavere fødselstall og lavere innvandring de siste årene, som gjør at utgifter til demografi har vært lavere enn tidligere antatt, sier Mæland.

Hun venter på det endelige svaret i SSBs befolkningsprognoser som kommer i juni.

Det er også varslet fra forskere at vi vil se starten på en større eldrebølge fra 2020. Forberedelsene til dette er foreløpig ikke synlig i overføringene til landets kommuner.

Mæland bekrefter at når vi får flere eldre, går utgiftene til demografi opp,

– men vi får vite mer om utviklingen fra SSB i juni, gjentar hun.

Færre på videregående

Det blir også færre ungdommer og fylkene som har ansvaret for videregående skole, må i verste fall forberede seg på strammere tider.

Kommunalministeren varsler at overføringene vil bli på mellom minus 100 millioner kroner og pluss 100 millioner kroner.

-For fylkenes del går andelen av 16- til 18-åringer ned. Dette er gruppen de har ansvar for å gi videregående opplæring. Dermed kan utgiftene til videregående opplæring gå ned, forklarer Mæland.

Barnehagenormen

Fra 1. august innføres det en ny norm for voksentetthet i barnehagene. Opposisjonen og kommunenes interesseorganisasjon KS mener ordningen er underfinansiert, men kommunalministeren mener at bemanningsnormen for barnehagene er dekket inn for i år når det er bevilget 424 millioner kroner over statsbudsjettet.

Det er også satt av over 200 millioner kroner ekstra i revidert budsjett til å oppfylle lærernormen i tillegg til 500 millioner kroner som allerede er bevilget. Hele lærernormen er anslått å koste totalt 2 milliarder kroner.(Vilkår)

Særegen suv
DS 7 Crossback er en helt fersk, fransk suv som gjør ting på sin egen måte.
01:53
Publisert: