Mandag klokken 14 vil tillitsvalgte fra alle fagforeningene i departementene overlevere et opprop til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Hun er ansvarlig statsråd for arbeidet med et nytt regjeringskvartal, der departementsansatte frykter det ikke vil bli gode nok arbeidsplasser.

– Vi har forsøkt å fremme våre synspunkter overfor ledelsen via innspill og brev helt siden planene om nytt regjeringskvartal ble lagt. Når vi ikke føler at vi er blitt tilstrekkelig hørt, følte vi det var nødvendig med et opprop. Dette er et kraftig signal til ledelsen, sier Geir Senum, sekretær i NTL Sentralforvaltningen.

Oppropet signert av 2500 fagforeningsmedlemmer inneholder følgende krav:

  • Faste plasser til alle ansatte, ingen underdekning eller «clean desk». Det første tilsier at det er færre plasser enn ansatte, mens det siste betyr at de ansatte må rydde pulten etter hver arbeidsdag.
  • Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.
  • Øke arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, for å sikre nok areal til både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer.

Arealnormen ble innført av regjeringen i desember 2015 og setter en grense på 24 kvadratmeter bruttoareal per ansatt for kontorarbeidsplasser i staten. Normen innebærer at mange ansatte som er vant til å jobbe i kontorer i stedet må jobbe i åpent landskap.

Uvanlig

Sennum er ikke kjent med noe lignende opprop i departementene tidligere.

– 2500 underskrifter er godt over halvparten av dem som har muligheten til å delta, så det er et veldig høyt tall. Jeg anbefaler statsråden til å ta imot underskriftene, og tenke seg om. Det er fortsatt ikke for sent å snu.

Funksjonalitet er viktig for de ansatte, understreker han.

– Forskning viser at kontorløsninger er best av konsentrasjonsmessige, produktivitsmessige og helsemessige årsaker. Ideelt sett burde de ansatte kunne velge mellom kontorplass eller åpent landskap. Som et minimumskrav ønsker vi i det minste å ha en fast plass og et samlingssted, uten å måtte starte dagen med å lete etter en plass. Det hjelper ikke at de nye kontorene ser pene ut hvis de ikke er funksjonelle, sier Sennum.

Informasjonsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at Mæland vil kommentere saken på mandag.(Vilkår)

Drepte tre på åpen gate i Belgia
Tre personer ble drept på åpen gate i Belgia. Statlig TV-kanal hevder skytingen kan være terror-relatert.
00:50
Publisert: