Under sin nye hatt som generalsekretær i Huseiernes Landsforbund bebreider han den borgerlige siden for å ha gått for kort i deres nye regjeringsplattform.

– Sannsynligheten for økning av eiendomsskatten på bolig kan sees i kommunenes økonomiplaner, sier han.

1 Så det er for små skritt når regjeringen nå vil redusere maksimal skattesats på bolig fra syv til fem promille?

– På den ene siden er det bra når regjeringen vil dempe muligheten til å øke eiendomsskatten på bolig. Men grepene er mangelfulle, de gir ingen garanti for at skatten i sum faktisk blir redusert.

2 Men likevel – hvorfor sier dere risikoen er større for at skatten går opp enn ned?

– Tre grunner: Det store flertallet kommuner ligger langt under den nye maksimalgrensen på fem promille. De kan øke opp til dette uten noen begrensning. Mange har ikke eiendomsskatt på bolig overhodet, så de kan innføre den. Dessuten har kommunene mulighet til å retaksere boligmassen eller kutte i minstefradragene.

3 Og økninger mener dere kommunene vil gå inn for?

– Vi er i ferd med å gjennomgå kommunenes økonomiplaner for årene fremover. Vi ser at mange stipulerer økende eiendomsskatteinntekt. I vår kalkyle er potensialet for økt eiendomsskatt på bolig 2,3 milliarder kroner. Reduksjonen fra redusert maksimalsats for et mindretall av kommunene kan bli mer beskjedne 340 millioner.

4 Har Huseiernes Landsforbund ingen sans for kommunalt selvstyre når det gjelder skattesats?

– Vil underslår ikke behovet for skatteinntekt – skatt er et spleiselag – for å finansiere viktige velferdsytelser. Problemer er at boligskatten er en bruttoskatt. Den er frikoblet fra inntekt, lånebelastning eller formue. Skal kommunene bestemme, bør de heller bruke skattøren.

5 Så deres ideelle løsning – hva er den?

– Regjeringen burde ha fastsatt et løp mot full fjerning i 2021. Ellers blir det fortsatt en kamp om desimaler. Det er feil at det er verdiskapende overinvestering i bolig. (Vilkår)

Slik fungerer Amazons kasseløse butikker
Amazon lanserer butikkonseptet Amazon Go hvor du ikke må stopp opp ved utgangen for å betale for varene du skal ha. Slik fungerer det.
01:05
Publisert: