Mannen i 40-årene ble mandag dømt til sju og et halvt års fengsel i saken der mulla Krekar fikk tolv års fengsel for terrorplanlegging. Begge har anket dommene fra retten i den italienske byen Bolzano.

Til tross for at mannen hadde blitt etterforsket av italiensk politi gjennom lang tid, fikk likevel mannen søknaden om statsborgerskap godkjent av UDI i fjor.

Mannens norske statsborgerskap gjør nå at han ikke kan utleveres til Italia for å sone en eventuell dom. Norge utleverer nemlig ikke egne statsborgere til andre land.

– Jeg har bedt UDI om en redegjørelse av hva som har skjedd i den aktuelle saken. Jeg har også bedt UDI vurdere om det er grunnlag for å tilbakekalle statsborgerskapet, sier Sanner i en pressemelding.

– Hull må tettes

Kunnskapsdepartementet ber UDI gjøre rede for de kriteriene direktoratet bruker når de behandler søknader om statsborgerskap.

– UDI opplyste torsdag at det ikke er vanlig å vurdere om det foreligger utleveringsbegjæringer under saksbehandlingen. Det mener jeg de bør gjøre. Så det kan tyde på at det er noen hull som må tettes her, sier Sanner, som er kunnskaps- og integreringsminister, til NTB.

Han ønsker imidlertid ikke å fastslå at det blir aktuelt å tilbakekalle mannens statsborgerskap dersom UDI finner at det er grunnlag for det.

– Som ansvarlig statsråd så ønsker jeg ikke å forhåndskonkludere i denne saken. Men dersom det er tilbakeholdt info eller gitt feil info i prosessen, kan det gi grunnlag for en tilbakekallelse. Det er grunn til å stille disse spørsmålene vedrørende rutiner og saksbehandlinger – særlig knyttet til spørsmålet om utleveringsbegjæringer, sier Sanner.

UDI bekrefter til NTB at de har mottatt henvendelsen fra Sanner.

– Vi har mottatt brevet fra Jan Tore Sanner, og vi vil følge det opp så snart som mulig, sier UDIs presserådgiver John Olav Kroken til NTB.

Saksbehandling utført av robot

Tidligere denne måneden sendte Justisdepartementet ut en pressemelding om at de ønsker å automatisere alle avgjørelser i UDI gjennom en robot – uten involvering av saksbehandlere. I dag bruker UDI allerede roboten Ada, som fatter avgjørelser i saker der søkeren har samtykket til at avgjørelsen kan automatiseres.

Forslaget gjelder en utvidelse av ordningen slik at roboten også fatter vedtak uten samtykke fra søkeren.

– De vurderingene om automatisering handler om å effektivisere saksbehandling, sier Sanner, som ikke ønsker å gi sin mening om Justisdepartementets forslag.

UDI har fått frist til 23. juli med å svare på forespørselen fra Kunnskapsdepartementet.

Kan ikke utlevere nordmenn

Overfor NRK viser advokat Brynjulf Risnes til statsborgerskapsloven. Den sier at behandlingen av en søknad om statsborgerskap kan stilles i bero dersom søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søkeren.

– Det er en systemfeil hvis man får innvilget statsborgerskap mens man er mistenkt for et alvorlig straffbart forhold, sier Risnes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.