Myndighetenes krisekommunikasjon har store mangler

Militære øvelser og «alvorlige hendelser» har avdekket problemer i kommunikasjonssystemene som norske myndigheter bruker i krisesituasjoner.

Publisert: Oppdatert:

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skrev brevet til Justisdepartementet om kommunikasjonsproblemene.
Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skrev brevet til Justisdepartementet om kommunikasjonsproblemene. (Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB Scanpix)
Forsiden