Halvparten av Norges aller rikeste, omtrent 22.000 personer, skal snart gi penger videre til sine arvinger.

«Babyboomere» ble unnfanget i fredseufori og er oppvokst i kraftig velstandsvekst. Mange av dem enten arvet eller skapte store formuer selv. Nå står «boomerne», født mellom 1946 og 1964, klar til å sende formuen videre til neste generasjon, i det som blir norgeshistoriens største overføring av privat kapital.

Pengene, og makten som følger, vil være med å definere samfunnsutviklingen resten av århundret.