Saken er oppdatert.

– Det har vært møte mellom partene tidligere i kveld. Forhandlingene vil fortsette videre i møter utover kvelden, skriver departementsråden i en tekstmelding til NTB ved 20.30-tiden tirsdag kveld.

Partene har frist til 16. mai med å komme til enighet. De er innstilt på å ta natta til hjelp, og det er ikke ventet noen avklaring på om det blir avtale eller brudd før onsdag, opplyser kilder til NTB.

Forsell møtte leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag kveld. Partene gikk fra hverandre i 1-tiden natt til tirsdag og møttes ikke igjen før klokka 18.30 tirsdag kveld.

– Foreløpig har jeg ingenting å melde, var alt Furuberg ville si til NTB like før hun skulle sette seg til forhandlingsbordet igjen.

Hun svarte verken ja eller nei på spørsmålet om hun tror det blir en enighet. Hennes organisasjon er den som oftest har brutt forhandlingene med staten, men det har ofte skjedd tidligere i prosessen enn det som er situasjonen nå.

Markedsbalanse og mangfold

På spørsmål om hvilke saker det forhandles om nå i sluttspurten, viser organisasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag til temaene bondeorganisasjonene vektla ved oppstarten, nemlig markedsbalansering og inntektsmuligheter, som mangfold i landbruket over hele landet.

Spørsmålet om markedsbalansen handler om hvordan man skal håndtere situasjonen med overproduksjon av saue- og lammekjøtt samt svinekjøtt. I tillegg er det stor avstand mellom partene når det gjelder bondens inntektsmuligheter og prioriteringen av små og mellomstore bruk.

Krever 1,83 milliarder kroner

Det er også avstand mellom partene i spørsmålet om selve rammen på oppgjøret. Kravene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag summerer seg til 1,83 milliarder kroner, mens tilbudet fra staten har en ramme på 1 milliard kroner.

I statens tilbud skal 670 millioner kroner tas over statsbudsjettet, mens bondeorganisasjonene i utgangspunktet krever dobbelt så mye i direkte budsjettstøtte.(Vilkår)

Slik styler du for å få mest for leiligheten din
Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning.
01:32
Publisert: