Natos medlemsland, Sverige og Finland er tradisjonelt de største kjøperne av norsk forsvarsmateriell, men den store økningen av norsk eksport i 2017 skyldes økt salg til Oman og Polen, går det fram av regjeringens årlige melding om eksport av forsvarsmateriell.

– Når det gjelder eksporten til Oman, gjelder dette et luftforsvarssystem basert på en kontrakt fra 2014, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Den økte eksporten til Oman og Polen er et eksempel på at kontrakter om forsvarsmateriell kan strekke seg over flere år, peker utenriksministeren på. Leveransene kan være ulikt fordelt gjennom kontraktsperioden, og eksportverdien vil variere fra år til år.

– Det er også en faktor at det de siste årene har vært en betydelig prisøkning på forsvarsmateriell, i hovedsak grunnet investeringer i ny teknologiutvikling, sier Søreide.(Vilkår)

Disse suvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: