– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor dem som er berørt og deres familier, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Med tre timers frist innkalte Hauglie mandag til pressekonferanse sammen med Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Der kom det frem at Norge siden 2012 har gjort feil ved praktisering av regler for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land når man er bosatt i Norge.

Dette har fått store konsekvenser:

  • Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.
  • Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.

«Utsatt for justismord»

Leder Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen beskriver det hele som «totalt uakseptabelt».

– Her må vi først få full oversikt over hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Og så må man finne ut hvordan man skal gjøre opp denne uretten for dem som er utsatt for det som er et justismord, mennesker som er blitt uskyldig dømt. Man må finne ut hvordan man kan gjøre opp så godt som det lar seg gjøre.

– Kan statsråden og Nav-direktøren bli sittende?

– Jeg mener det er for tidlig å si. Først må vi få full oversikt. Og dette er en tolkning som går tilbake til 2012, som da var før Nav-direktøren tiltrådte. Men det får vi nå vurdere når vi får bedre oversikt. Det viktigste er at statsråden kommer til Stortinget raskest mulig og gir en skikkelig redegjørelse.

– SV-leder Audun Lysbakken reagerer også kraftig, og vil følge opp saken.

Audun Lysbakken varsler oppfølging av saken.
Audun Lysbakken varsler oppfølging av saken. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Dette er jo en katastrofal sak. Katastrofalt for dem som er urettmessig straffet, men også katastrofalt for vårt system politisk. Fordi her har noe sviktet helt fundamentalt, og det på noe så alvorlig som innbyggernes rettssikkerhet.

– Kan statsråden bli sittende?

– Jeg tenker at nå vil jeg ikke utelukke noen ting. Men vi må begynne med å få all informasjon på bordet, og derfor har vi akkurat nå sendt et brev til statsråd Hauglie og presidentskapet der vi ber om at hun umiddelbart kommer til Stortinget og redegjør for saken. Og etter det vil det være svært aktuelt å åpne en kontrollsak når vi står overfor noe så alvorlig.

«Så ugreit som det kan bli»

Geir Toskedal sitter i arbeids- og sosialkomiteen for KrF. Han reagerer også kraftig på nyheten.

– Det var helt forferdelig å høre om. Dette er så ugreit som det kan bli. Det angår mennesker, familier og deres økonomi. Og sånt noe skal egentlig ikke skje. Akkurat nå er jeg alvorlig berørt av situasjonen disse menneskene har havnet i. Hvis de har oppfylt kriteriene og blitt dømt til tilbakebetaling og straffesaker, så må virkelig staten rydde opp i det.

– Jeg er glad for at de var såpass tydelige. Her må man rydde opp.

– Kan de som har håndtert dette bli sittende?

– Det er for tidlig å si noe om det. Nå må man avklare hva som har skjedd og når det var grunn for å snu i saken. Det er mange forhold man må overlate til granskningen før man konkluderer. Det er agendaen hos oss nå. Nå er det fokus på dem som kommer skeivt ut.

Har tillit til Nav-sjefen

Statsråd Hauglie la seg flat under mandagens pressekonferanse.

– Alle med rett til norske trygdeytelser må kunne stole på at reglene blir praktisert riktig. Jeg vil derfor iverksette en ekstern gjennomgåelse med utgangspunkt i denne spesifikke saken. Vi må komme til bunns i hva som har skjedd og ta lærdom av det for fremtiden. Hver stein skal snus, sa Hauglie.

Likevel sier hun til DN at hun har tillit til Nav-direktør Vågeng.

– Dette er en sak som er oppdaget i Nav-systemet selv, og er tatt tak i der. Vågeng har forsikret meg om at forholdet blir tatt på største alvor. Hun har satt ned en egen innsatsgruppe som skal vurdere alle sakene på nytt. Det skal gjennomgås hvordan de aktuelle personene blir ivaretatt, likeens gås gjennom internt hvordan dette kunne skje i Nav. Det aller viktigste for meg nå er at vi kan få identifisert hvor feilen ligger og kan hindre at dette skjer igjen, sier Hauglie.

Arbeids- og velferdsdirektør Vågeng sa selv følgende mandag:

– Jeg beklager til de som er berørt av saken og kan forsikre alle om at vi tar dette på største alvor. Vi setter inn betydelig ressurser på å behandle sakene til de berørte som har mistet retten til ytelser, som har måttet tilbakebetale ytelser og de som er blitt anmeldt. Dette arbeidet prioriteres høyt. Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier Vågeng.

– Har du selv vurdert din stilling?

– Akkurat nå er min oppmerksomhet på å sørge for at vi får ryddet opp i dette. Vi går gjennom sakene, og skal vise at vi tar dem på største alvor. Det er mitt viktigste anliggende nå. Stillingen får andre vurdere, sier Vågeng

Sp freder Nav

Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet mener Nav ikke kan klandres.

– At folk er uriktig dømt etter hvordan EØS-avtalen skal forstås, er regjeringen sitt ansvar. Selvsagt må derfor statsråden ha tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng. Hun er ikke skyldig. Som Nav-leder har Vågeng bare utført det som regjeringen har gitt beskjed om, sier Lundteigen.

EØS-motstander Lundteigen mener regjeringen ikke har villet erkjenne at EØS-avtalen også overstyrer norsk trygderett, «selv om dette er grundig behandlet av arbeids- og sosialkomiteen etter forslag fra regjeringen».

– I motsetning til regjeringen mener Sp selvsagt at det et Stortinget og ikke et EØS-organ som skal ha det avgjørende ordet i slike saker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.