20 av sakene omfatter sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger og opphold i EØS-land etter juli 2012, og det er derfor stor grunn til å tro at de faller inn under sakskomplekset.

– Det er i tillegg funnet 11 saker hvor det mangler opplysninger i dommen som gjør det mulig å utelukke at sakene er omfattet. I begge typer saker må Riksadvokaten vurdere om sakene skal fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

De nye sakene kommer i tillegg til de 48 sakene hvor Riksadvokaten allerede har slått fast at folk har blitt uskyldig dømt.

– De som er berørt av «NAV-skandalen» skal vite at vi i Norges domstoler gjør hva vi kan for at det raskt blir ryddet opp. Derfor satte vi i gang arbeidet for å finne ut om det kan være flere saker enn de Riksadvokaten først var klar over, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.