– Dette var en uhørt melding som Navarsete aldri skulle ha fått. Det har påført henne en stor belastning. Men samtidig kan vi ikke sanksjonere enkeltpersoner når vi ikke vet hvem som sendte den, sier Vedum til NTB etter at den to år gamle meldingen «Vi har lyst på fitta di» ble sluttbehandlet av Senterpartiets sentralstyre torsdag.

Vedum sier at det nå er opp til Ola Borten Moe å vurdere om og når han vil tre tilbake til nestleder i partiet. Borten Moe valgte mandag for en uke siden å fratre inntil videre for å gi partiet arbeidsro til å behandle saken.

Ingen kollektiv straff

Den trakasserende meldingen ble sendt til Navarsetes innboks på Facebook fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg. Han var på hyttetur i Sverige sammen med ni andre menn i 2016, deriblant Borten Moe og flere av hans allierte.

– Det som skiller denne saken fra andre metoo-saker, er at det det vanligvis er kjent hvem som har gjort noe galt, men usikkerhet om hva som har skjedd. Her er det kjent hva som har skjedd, men usikkert hvem som har utført handlingen. Her er det potensielt ni uskyldige, sier Vedum.

Han legger til at det er et grunnleggende rettsprinsipp at det ikke kan sanksjoneres når man ikke vet hvem det skal sanksjoneres mot.

– Vi kan ikke rette opp en urett ved å begå en ny urett. Det er ikke hjemmel for kollektiv straff verken i vårt partis retningslinjer, lover eller i norsk rettspraksis. Der står saken – dessverre, sier Vedum til NTB.

Uten maktmidler

Sentralstyret i Senterpartiet uttaler at meldingens innhold er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer.

Sentralstyret mener det er sterkt beklagelig at ingen har innrømmet å ha sendt denne meldingen etter utallige oppfordringer. Partiets sentralstyre ser ikke at vi besitter flere maktmidler for å få den eller de skyldige til å stå fram, heter det i vedtaket.

– Når politiet i tillegg har henlagt saken, kan vi ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning, sier Vedum til NTB.

- Politiet etterforsker kun saker med meg når jeg er skurken, ikke offer

Tror på Borten Moe

Vedum sier at han ikke kan dømme noen på antakelser.

– Når de jeg har snakket med beklager på det dypeste at dette har skjedd og at de ikke har kjennskap til hvem som sendte meldingen, så legger jeg til grunn at vedkommende snakker sant. Jeg kan ikke gradere det så lenge jeg ikke vet. Da vil jeg dømme på antakelser, og det kan man ikke gjøre, sier Vedum på spørsmål om han har tillit til de ti som var med på hytteturen i 2016.

– Det gjelder også for Ola Borten Moe?

– Jeg har tillit til at når han sier til meg at han ikke har gjort det, at han er veldig lei seg og beklager sterkt, så opplever jeg ham som veldig oppriktig. Jeg har ingen grunn til å mistro at han ikke mener det.

– Når kan Borten Moe komme tilbake?

– Han valgte selv å fratre inntil videre. Nå skal generalsekretæren ta sine avsluttende samtaler med de involverte. Så må Ola selv vurdere det. Han er landsmøtevalgt. Og når generalsekretæren har avsluttet saken, er det Ola selv som må gjøre en vurdering, sier Vedum.(Vilkår)