Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. (Foto: Stig Weston)

NDLA er en nettbasert læringsressurs for elever i videregående skole. Prosjektet er initiert og driftet av norske fylkeskommuner, med unntak av Oslo. Siden oppstarten for snart 10 år siden har NDLA vært svært omstridt. I høst tiltok kritikken i styrke, og kravet om å avvikle satsingen har kommet fra flere hold.