– Jeg synes alltid det er interessant å diskutere hva skattegrunnlaget skal være i fremtiden. Med mer teknologi og mer automatisering så er det utfordrende å skattlegge der produksjonen eller aktiviteten faktisk skjer, sier Erna Solberg.

Statsministeren er en av flere som har reagert på NHOs forslag om å fjerne selskapsskatten. Denne uken møtte hun pressen på Norway Cup i Oslo etter å ha deltatt i en fotballkamp med næringslivstopper som en markering til støtte for FNs bærekraftsmål.

– Har vi lært noe av debatten om skatt og finansiering de siste årene, er det at det er viktig at alle bidrar. Da er det viktigere å fokusere på internasjonalt samarbeid og lage flere felles regler for å få store globale selskap til å betale skatt i de landene de har aktivitet heller enn å fjerne selskapsskatten, sier Solberg.

Økonomene har så langt stilt seg kritiske til NHOs forslag, og politikere har også vært negative til forslaget.

– Dette er en interessant diskusjon. Men Norge skal nok ikke fjerne selskapsskatten, sier Solberg.

Hun trekker frem viktigheten av internasjonalt arbeid i denne debatten.

– Vi jobber internasjonalt for at store internasjonale selskaper skal betale mer i skatt. Det er en viktigere strategi enn at vi tilpasser oss ved å redusere eller fjerne selskapsskatten. Vi må ha et bredt skattegrunnlag, sier hun.

En vanskelig oppgave

Ifølge statsministeren er ikke det å lage felles finanspolitikk på tvers av land en enkel oppgave.

– Det er vanskelig å få til felles skattepolitikk, fordi noen land har satt skattesatsene sine svært lavt for å få konkurransefortrinn, sier Solberg.

Selskapsskatten er blitt redusert flere ganger de siste årene, fra 27 prosent i 2015 til 23 prosent i år. Solberg vil ikke si om det kan forventes flere kutt i fremtiden.

– Det kommer an på om det internasjonale samarbeidet gir oss et bedre grunnlag for å beskatte internasjonale selskap i det enkelte land. EU har jo strammet betraktelig inn skattefordelene til Irland og Luxembourg.

– Flere i næringslivet snakker om 20 prosent på selskapsskatten. Tror du det kan skje de neste årene?

– Regjeringen foreslo opprinnelig i skattereformen 22 prosent. Men jeg spekulerer ikke i hva vi legger inn i statsbudsjettene fremover.

Solberg minner om at det er viktig å huske på velferdsstaten i denne debatten.

– Vi må klare å finansiere den i fremtiden, sier hun.

– Norge må ha skattenivå hvor vi klarer å konkurrere med andre land. Fjerner man selskapsskatten vil det fort komme kreative skattlegging av innsatsfaktorer i produksjonen. Det kan fort begrense innovasjon og investeringer.

Sissener vender NHO ryggen

Meglernestor Jan Petter Sissener trekker også frem viktigheten av å samarbeide med andre land om selskapsskatten.

– Selskapsskatten må bli en del av internasjonale avtaler; den skal ikke være en konkurranseparameter. Det kan ikke være slik at man ødelegger de velferdssamfunnene man har bygget opp mens man konkurrerer om å lavest mulig skatt, sier Sissener.

Jan Petter Sissener, investor og porteføljeforvalter, minner NHO på at økt skatt på forbruk vil ramme middelklassen.
Jan Petter Sissener, investor og porteføljeforvalter, minner NHO på at økt skatt på forbruk vil ramme middelklassen. (Foto: Fredrik Bjerknes)

– Dette har jo vært et av mine argumenter med EU: Man kan ikke ha en union uten felles finanspolitikk. Generelt sett burde skattene være ganske like innen regionen, med noen lokale forskjeller, legger han til.

Sissener er en av dem som har vært på NHOs side før, spesielt i kampen mot formuesskatten. Nå gir han dem derimot lite støtte.

– Jeg har ikke noe tro på at vi har råd til å fjerne selskapsskatten, sier Sissener.

Ifølge sjeføkonom Øystein Dørum, mener NHO at tapet fra selskapsskatten skal erstattes med høyere skatter på blant annet forbruk og eiendom. Sissener er kritisk til det førstnevnte.

– I dag er det middelklassen som bærer skattebyrden. Og det å kompensere tap i selskapsskatt med mer skatt på forbruk, det går ikke.

Han er derimot mer positiv til eiendomsskatt.

– Jeg er stor tilhenger av skatt på eiendom, over et definert minimum. Men da må formuesskatten fjernes.(Vilkår)

Konsernsjefer om NHO-forslaget: – Viktig debatt!
Konsernsjefene i Orkla og Tine, Peter A. Ruzicka og Hanne Refsholt, kommenterer NHO-utspillet om å fjerne selskapsskatten under et arrangement på Norway Cup.
01:24
Publisert: