Hvis du skulle søke jobb i dag, vil du helst jobbe i det offentlige eller i en privat bedrift? Det ble nylig et utvalg av over 1000 personer spurt i en undersøkelse utført av Ipsos for NHO. 43 prosent svarer det offentlige, mens 30 prosent foretrekker å jobbe i en privat bedrift.

– Min største bekymring nå er at offentlig sektor eser ut som følge av denne krisen. Alle er tjent med – også ansatte i offentlig sektor – at vi skaper flere jobber i privat sektor. Derfor er resultatet av denne undersøkelsen dårlig nytt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Av de øvrige spurte svarer 20 prosent at de ikke har noen preferanser, mens resten ikke vet om de helst vil jobbe i det offentlige eller private.

Helt på topp

Undersøkelsen står også i kontrast til NHOs ambisjon for Norge innen 2030: Andelen timeverk i privat sektor må øke fra 70 til 72 prosent. 30 prosent av timeverkene er i offentlig forvaltning. Ingen industriland har flere.

– På lang sikt må vi også ha en diskusjon om arbeidsfordelingen mellom offentlig og privat, som tar fullt ut innover seg hvilke inntekter vi trenger for å finansiere velferdssamfunnet. Det private kan løse oppgaver smart, godt og effektivt. Det private må gjøre flere oppgaver fremover, ikke færre, sier Almlid.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er ikke like urolig som NHO-sjefen.

– Vi trenger flere lærere og sykepleiere, så det er fint at mange ønsker å jobbe i offentlig sektor. Men samtidig trenger vi en sterk privat sektor. Det vil vi legge til rette for, sier Sanner.

Store kjønnsforskjeller

NHO-undersøkelsen bekrefter også den store kjønnsforskjellen som SSBs tall fra 2019 også viser: Kvinner jobber i offentlig sektor, mens menn får lønnen fra private bedrifter. Kjønnsbalansen har ikke endret seg de siste ti årene.

I NHO-undersøkelsen svarer 54 prosent av kvinnene at de helst vil jobbe i det offentlige, mens 34 prosent av mennene svarer det samme. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.