Fredag morgen presenterte olje- og energiminister Terje Aasland konturene av regjeringens tillegg til energimeldingen, som formelt vedtas i statsråd senere på dagen. Det ble et mageplask, ifølge Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup.

– Vi var bekymret for at regjeringens tilleggsmelding kom til å være for lite, for sent, med for lave ambisjoner og uten konkrete virkemidler. Ut fra det som er sagt så langt i dag, har vi fått det bekreftet. Derfor fremmer vi vår egen plan for Stortinget, sier han.

Olje- og energiminister Aasland omtalte regjeringens nye energipolitikk på overordnet vis, men trakk frem vindkraft på land, hvis kommunene ønsker det, og raskere konsesjonstid for Sørlige Nordsjø og Utsira Nord, som noen av de viktigste grepene.

Det er for dårlig, mener Høyre, som nå legger frem en egen energiplan som et representantforslag i Stortinget. Forslaget vil bli behandlet samtidig som regjeringens tilleggsmelding.

– Hvorfor er det nødvendig å fremme det som et eget forslag, og ikke bare legge inn hva Høyre mener når regjeringens melding behandles?

– Vi var bekymret for om regjeringen i det hele tatt ville fremme noe på denne siden av påske. For å sikre at Stortinget fikk dette til behandling nå i år, fremmet vi dette som et representantforslag. Vi var redde for at interne uenigheter i regjeringen gjorde at man ikke ville rekke fristen. Regjeringen rakk fristen – men leverte ingenting. Da må vi ta ansvar, og det gjør vi gjerne, sier Astrup.

Nå vil han forsøke å samle en storkoalisjon for å blant annet sikre en havvindutbygging i en langt større skala enn det regjeringen både lover og legger opp til.

– Hvem skal støtte dere?

– Jeg opplever at de fleste parti på Stortinget er positive til havvind og håper å få til et flertall på det.

– Bakpå

Astrup etterlyser konkrete planer for storskalautbygging av havvind.

– Regjeringen halverte det Solberg-regjeringen la frem og skjøv det ut i tid. De har gjort en lønnsom næring ulønnsom. Jeg hadde forventet at de la frem noe mer konkret i dag.

Den tidligere statsråden sikter til Støre-regjeringens interne kompromiss om havvind fra februar, der utbyggingen av Sørlige Nordsjø II deles i to faser. Den første skal bygges uten såkalte hybridkabler som kan eksportere strøm fra både havvind og fastlandet. Hybridkabler vil trolig kunne gjøre havvindutbygging lønnsomt, men samtidig øke kraftprisene for norske forbrukere og industrien.

Astrup sier at han rett og slett er veldig skuffet over fraværet av nyheter om havvind.

– Her var det ingenting. Dette viser at regjeringen er bakpå i energipolitikken og har vært det hele tiden. Nå hadde de mulighet til å sette sitt stempel på energipolitikken, og den muligheten glapp. Da må stortinget ta ansvar, sier han.

Forsinkelser

Tilleggsmeldingen blir behandlet i Stortinget før sommeren – et år etter at den forrige regjeringen la frem sin melding. Olje- og energiministeren var på pressekonferansen fredag morgen opptatt av å understreke at regjeringen legger frem ambisjonene for energipolitikken i starten av regjeringsperioden, fremfor mot slutten, slik den forrige gjorde da daværende statsråd Tina Bru la frem energimeldingen i juni i 2021.

Høyre la selv frem en egen tilleggsmelding i forrige uke. Astrup sier det var behov for Høyre å oppdaterte melding fordi mye har skjedd siden juni 2021.

– Vi mener tiden er inne for å gire opp. Vi må ha tydelige ambisjoner og konkrete mål hva vi skal få til. Der svikter regjeringen så langt, mener Astrup.

– I går kom nyheten om Storbritannia øker ambisjonene kraftig på havvind til 50 GW innen 2030 – det er vesentlig mer enn all norsk vannkraftproduksjon. Heldigvis er politisk vilje en fornybar ressurs. Her er det mulig for Stortinget å heve ambisjonsnivået i møte med en regjering som er handlingslammet på grunn av intern uenighet, legger han til.

– Mageplask

Heller ikke Fremskrittspartiet lar seg begeistre av regjeringens nye energipolitikk. Energipolitisk talsperson, Terje Halleland, mener Aaslands presentasjon er et mageplask.

-Det er tydelig at statsråden trenger flere dager på jobb for å sette seg bedre inn i norsk energipolitikk, for her er det veldig lite som er nytt. Med rekordhøye strømpriser, usikker kraftsituasjon, utfordringer i kø for næringsliv og industri, så svarer ikke regjeringen på en eneste av disse utfordringene, sier han.

Halleland mener regjeringen har kastet bort seks måneder på å bygge opp forventninger om endringer i energipolitikken «som de overhodet ikke leverer godt nok på».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.